Praksissrettet tysk opplæring vekker interesse

Næringslivet får skreddersydd arbeidskraft, og studenter får relevant og betalt arbeidspraksis under studiet. Dette er to av fordelene med den tyske duale høyskolen.

Omvisning hos DHBV i Stuttgart

Publisert 05.11.15

Oslo og Akershus, Kompetanse og fagopplæring

NHO Oslo og Akershus og Høgskolen i Oslo og Akershus arrangerte studietur til Stuttgart denne uken. Erfaringene derfra vekket interesse hos over 30 deltakere.

-Erfaringene med denne typen utdanning er så positive at vi vil arrangere et oppfølgingsseminar der vi vil dele mer kunnskap om dette. Hensikten er å få til en norsk variant av det mange vil kalle en næringsbachelor. Det fordrer interesse og engasjement fra bedrifter som ser at dual utdanning kan være en god investering i relevant kompetanse, sier regiondirektør Nina Solli.

Duale Hochschule Baden Würtenberg var først ute i Tyskland med denne modellen. Studentene veksler mellom studier og jobb i intervaller på 12 uker gjennom 3 år.  Det er intensivt og krever dedikerte studenter. Det er snakk om 40 timers uke og vel så det. Til gjengjeld får de relevant arbeidserfaring og god lønn under utdanningen. Minimumslønnen er 540 euro i måneden. De fleste studenter tjener rundt 1000 euro eller mer. Det er 10.000 norske kroner i et land med lavere levekostnader enn Norge. Høgskolen i Oslo og Akershus og høgskoler i Sør-Trøndelag, Buskerud og Bergen er svært interessert i å se nærmere på modellen, men med norsk tilpassing.

-Vi besøkte Daimler Benz der de tar imot 200 studenter bare på den tekniske siden hvert eneste år. I tillegg kommer studenter som studerer business, markedsføring osv. Daimler får arbeidskraft tilpasset deres behov og tilbyr samtlige jobb etter fullført studium. Det er en vinn-vinn-vinn-situasjon for arbeidsgiver, arbeidstaker og for arbeidsmarkedet, sier Eli Boran i NHO Oslo og Akershus.