Rammen ble 2,8 prosent

Høye forventninger, utålmodighet rundt pensjon, fremtidens AFP og sosial dumping. Alt dette lå på bordet i årets lønnsoppgjør. Men partene ble enige og  streik ble unngått.

#205

Rolf Negård forhandlingsdirektør i NHO Fotograf: Eli Boran

Publisert 16.04.18

Oslo og Akershus

Partene ble sittende 15 timer på overtid hos Riksmekleren, og klarte til slutt å finne en løsning.

Nesten 200 deltakere fra medlemsbedriftene hadde meldt seg på NHO Oslo og Akershus tariffmøte i Oslo 16. april og Lillestrøm 17. april.

Sjefsøkonom Øystein Dørum holdt seg til makroøkonomi mens forhandlingsdirektør Rolf Negård gikk i detaljer på årets tariffoppgjør.

Det sentrale oppgjøret

NHOs forhandlingsfullmakt var et oppgjør som støttet norsk konkurranseevne. Stramme økonomiske rammer ble forutsatt. NHO ønsket ingen endringer i tjenestepensjonen, verken i lov eller tariffavtale, men NHO ønsket en endring av AFP.

-LO var svært opptatt av pensjon. Dette kunne vi blankt avvist, eller vi kunne overraske LO med egne forslag. Vi gjorde det siste. Vi fikk partene med på endre deler av dagens AFP-ordning, sier Negård.

Mer om ny AFP-modell

Mer om tariffoppgjøret finner du her

Lokale forhandlinger

-Lokale forhandlinger er hjemlet i tariffavtale. Lokale forhandlinger må dere ikke starte opp før 27. april, før det er ikke hovedoppgjøret godkjent av partene ved uravstemning, sier Negård.

-Fire kriterier er viktig: Økonomi, produktivitet, konkurranseevne og bedriftens fremtidsutsikter.

Mer om lokale forhandlinger

-Bruk lønnsoppgjøret til å få noe igjen, for eksempel produktivitetsvekst. Det er lov å utfordre de tillitsvalgte på hvordan få til produktivitetsvekst og styrket konkurranseevne.

-Det er viktigste for ryddigheten i prosessen er at de som møter har fullmakter. Dette gjelder både for bedriften og de tillitsvalgte, sier Nergård.

En god sjekkliste for lokale forhandlinger finner du her