Rammer transportører

-Oslo kommunes forslag om å innføre ekstra gebyrer for alle lastebiler, som ikke er av nyeste miljøklasse, vil koste transportørene flere hundre millioner. Det svekker konkurranseevnen, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

#205

Norsk Lastebileierforbund ved Harry Nilsen og Johan Kristian Bjerke, PostNord ved Ole Hagen og regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus reagerer på at lavutslippsoner innføres i Oslo. Fotograf: Siri Baastad

Publisert 06.09.17

Samferdsel, Oslo og Akershus

Det er registrert 14 500 lastebiler i Oslo, cirka 60 prosent av disse vil omfattes av årsgebyret på 25.000 eller 50.000 kroner. I tillegg kommer dagsgebyrer på 600 kroner til alle lastebiler over 12 tonn som krysser bygrensen.

- Dette er en helt urimelig ekstrakostnad for oss som driver logistikk- og transportvirksomhet i Oslo. Bare PostNords egen beholdning av biler i Oslo, som er eldre enn 2014 og omfattet av miljøgebyret, vil koste oss 3 millioner kroner ekstra i året. I tillegg kommer det mellom 1000 og 1400 biler inn og ut til godsterminalen her på Alnabru hver dag. I alt vil dette koste oss mange millioner kroner i året, sier Ole Andreas Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord Norge.

I juli sendte byrådet i Oslo ut en høring om lavutslippssoner for tungekjøretøy i Oslo. I høringsutkastet foreslås det at alle kjøretøy over 12 tonn innenfor bygrensen skal betale 50.000 kroner i årsgebyr og biler mellom 3,5 tonn og 12 tonn skal betale halvparten. Dette gjelder for lastebiler som ikke er av siste miljøklasse Euro VI, det vil si lastebiler registrert i 2014 og senere. Alternativt kan man betale dags- eller månedsgebyrer. I konseptvalgutredningen utgitt av Miljøetaten i september i fjor, er kostnadene estimert til rundt 300 millioner kroner i året.

- Sonens størrelse må stå i forhold til transportbransjens evne til å etterkomme påbudene. En lavutslippssone som følger bygrensen vil være svært utfordrende for transportørene. All trafikk inn til Oslo og gjennomkjørende trafikk vil måtte betale gebyr. Med en sone som følger bygrensa vil det ikke være noen vei utenom. Vi reagerer også på at forslaget kun gjelder tunge kjøretøy, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

Disse avgiftene kommer på toppen av de tids- og miljødifferensierte bompengesatsene, som innføres fra 1.oktober i år.

- Utgifter til logistikk og transport svekker konkurranseevnen til bedriftene, spesielt for dem som er lokalisert i Oslo, og for alle som er innom Alnabruterminalen, sier Solli.

- Transportkostnader påvirker konkurransekraften direkte. NHO er for miljødifferensierte avgifter både for personbiler og lastebiler, men her blir det mange avgifter på en gang. Det er en fordel å prøve ut et virkemiddel av gangen. Virkemiddelet bør sees i sammenheng med nye bompengesnitt og satser som er kommer 1. oktober. La dette virke først, mener Solli.