Reisestøtte gjennom Horisont2020

Visste du at bedrifter og forskningsinstitutter kan motta inntil 100.000 i reisestøtte dersom målet er mer kunnskap om Horisont2020?

#205

#120 Fotograf: Ukjent

Publisert 02.02.18

Oslo og Akershus

Ønsker du å delta på et arrangement, enten i inn- eller utland, som gir organisasjonen eller bedriften din mer kjennskap og kunnskap til Horisont 2020? Eller ønsker du å utvide nettverket ditt for å kunne delta i fremtidige utlysninger fra Horisont 2020, og i tillegg få profilert bedriften eller organisasjonen din? Da kan Forskningsrådet gi deg støtte til reise og opphold!

Hva du kan få støtte til?
Forskningsrådet fullfinansierer reiser med inntil kr. 20.000 pr. person pr. kalenderår. Vi gir ikke støtte til reiser som allerede er gjennomført.
Du kan få inntil kr 100 000,- i reisestøtte pr. søknad for å delta på relevante arrangementer for å få mer kunnskap om Horisont 2020 og tilgang til nettverk og partnere.

Du kan søke reise- og profileringsstøtte året rundt til vår løpende søknadsfrist.

Hvem kan få støtte?
Ordningen gjelder for både offentlige og private forsknings- og innovasjonsaktører. Dette vil eksempelvis være bedrifter, fylkeskommuner, EU-nettverk og interesseorganisasjoner.
Dersom du er ansatt ved et institutt, en høgskole eller et universitet som har årlig rammebevilgning fra Forskningsrådet til PES2020, kan du ikke søke om ekstra støtte fra denne utlysningen.

Slik søker du støtte:
Du oppretter søknad via www.forskningsradet.no/PES2020. Her fyller du ut elektronisk søknadsskjema og legger ved prosjektbeskrivelse. Forskningsrådet behandler søknaden din og du får e-post når svarbrev er tilgjengelig på Mitt nettsted. Etter at vi har gitt deg bevilgning til reisestøtte gjennomfører du reisen og sender sluttrapport til Forskningsrådet via Mitt nettsted. Etter at vi har godkjent rapporten, utbetaler vi midlene.

Les mer på våre nettsider her: www.forskningsradet.no/PES2020
eller ta kontakt med Hilde Garegg Gårdsmoen i Forskningsrådet for ytterligere informasjon