Rekordhøy interesse for  realfagsamarbeid

45 skoler i Oslo og Akershus har søkt om å bli med i Lektor2-ordingen kommende skoleår.

Publisert 15.04.15

Oslo og Akershus

Vi oppfordrer nå flere bedrifter til å bli med og inspirere unge til å velge realfagsutdanning, sier Eli Boran, koordinator for Lektor2-ordningen  i NHO Oslo og Akershus. 

Bli gjestelærer i realfag
-
Den rekordhøye søkingen til Lektor2-ordningen innebærer at det er behov for at flere bedrifter i regionen bidrar med foredrag om realfagstema (ca 2 timer eller mer – etter avtale med faglærer på skolen). Bedriften lager også oppgave til elever (ungdomsskole eller videregående skole) slik at de får prøve seg på bruk av realfag i praksis. Lektor2-ordningen gir bedriften en fin profilering og de ansatte får spennende utfordringer.

Økning
Det er altså ny rekord i søkningen til Lektor2-ordningen fra 45 skoler i Oslo og Akershus skoleåret 2015/16, hvorav 18 Oslo-skoler og 27 Akershus-skoler. Til sammenligning er det 29 Lektor2-skoler i regionen i inneværende skoleår.

Lektor2-ordningen gjelder over hele landet og passer bl.a. godt inn som et av flere tiltak i realfagskommunene. Utdanningsdirektoratet har valgt ut 34 kommuner som blir realfagskommuner. I alt søkte 65 kommuner om å bli med på satsingen. I denne regionen er disse blitt realfagskommune: Oslo, Bærum, Nes, Asker og Ullensaker.

18 OSLO-skoler har søkt Lektor2-ordningen for 2015/16:

Oslo   Handelsgymnasium

Kuben   videregående skole

Heltberg   gymnas

Bjørnsletta   skole

Ulsrud   videregående skole

Humanistskolen   AS

Kristelig   Gymnasium videregående skole

Hersleb   videregående skole

Ila   skole

Haugerud   skole

Hellerud   videregående skole

Lambertseter   videregående skole

Blindern   videregående skole

Bjørnholt   skole 8-13 skole

Edvard   Munch videregående skole