Rigging for en annerledes fremtid

- Hele landet er avhengig av en hovedstadsregion som fungerer best mulig. Vi er nødt til å se hva vi må gjøre i dag for å være rigget for fremtiden.

Publisert 06.03.15

Oslo og Akershus, Samferdsel, Årskonferanse

Oslo-region i vekst
Det forventes 400.000-600.000 nye innbyggere i Oslo og Akershus på fram mot 2040. Det tilsier et behov for mellom 7.500 - 12.000 nye boliger hvert år. Det har vært bygget alt for få boliger i Oslo, noe som gjenspeiles i prisene, sier Kristin Skogen Lund, NHOs administrerende direktør. Norge bygger offentlig infrastruktur ineffektivt, og bruker alt for lang tid på å planlegge. Klimautfordringen tilsier at vi må få en utslippsfri transportsektor og mer godstransport over fra vei.

Vi er på årskonferansen til NHO Oslo og Akershus på Majorstua. Hvordan regionen skal rigge seg for befolkningsvekst og skape attraktive arbeidsplasser er tema.

Verdensmesterskap
-Det er en het debatt rundt kommunesammenslåing. Sammenslåing er ikke et mål i seg selv, men en nødvendighet for å få til omstilling, sier Skogen Lund. Vi må bruke ressursene bedre. Stian Berger Røsslands modell er fornuftig: 4 kommuner i Akershus, fremfor dagens 22.  Og så må vi huske på at når det går bra i en kommune, gir det positive ringvirkninger til resten av regionen. Dette er ikke et kretsmesterskap, men et verdensmesterskap. Hele landet er avhengig av at vi har en hovedstadsregion som fungerer best mulig.