Seks politikere, fire bedrifter og en laks

Matmerking, medisiner, bygg og bemanning var på agendaen da NHO Oslo og Akershus inviterte til selskapsreise i Oslo. De inviterte var stortingsrepresentanter og kandidater.

#205

Kari Elisabeth Kaski (SV), Heidi Nordby Lunde (H) og Zaineb Al-Samarai (Ap) på bedriftsbesøk hos Keep-it Technologies

Publisert 01.06.17

Oslo og Akershus

Heidi Nordby Lunde (H) sitter på Stortinget og tar gjenvalg. Astrid Nøklebye Heiberg (H), Guri Melby (V), Kari Elisabeth Kaski (Sv) og Zaineb Al-Samarai (Ap) er alle kandidater til en stortingsplass. Hvorvidt de kommer inn, er det velgerne som avgjør. De fem politikerne fikk uansett en variert omvisning i fire spennende bedrifter i Oslo.

Vil redusere matsvinnet

Nordmenn kaster 355 tonn mat i året. Mesteparten av dette skjer i hjemmene. Keep-it Technologies AS er selskapet bak holdbarhetsindikatoren som du finner på blant annet kjøttdeig, kylling og laks i dagligvarehandelen. Indikatoren viser hvor mange dager til du kan spise produktet. Det finner indikatoren ut basert på tid og tid temperatur. Denne bidrar til mindre matsvinn, økt mattrygghet og sikrer kvaliteten på temperatursensitive produkter, som ferskvarer i dagligvare.

Keep-it holdbarhetsindikator ble lansert i norsk dagligvare i 2012 og benyttes i dag primært på ferskvarer.  Ved utgangen av 2016 har selskapet solgt 25 millioner indikatorer og i 2017 alene vil volumet i Norge bli 30 millioner på over 30 ulike ferskvareprodukter.

-Vi vil utfordre matvareindustrien på å bruke stemplingen "Best før". Med vår indikator vet forbruker om det er trygt å spise produktet. Det gir økt trygghet for den enkelte, sier administrerende direktør Kristen Hovland.

Hos Keep-it fikk vi en merket laks som fulgte oss gjennom dagen. Den var i utgangspunktet holdbar i 9 dager.

Risikerer utflytting av arbeidsplasser

GE Healthcare på Storo er en industriarbeidsplass i byen med høykompetent arbeidskraft. Bedriften har over 350 ansatte. De produserer diagnostiserende medisiner. Det er produkter fra denne bedriften som brukes ut for å finne kreftsvulster blant annet.

Politikerne fikk innblikk i den avanserte produksjonen. De fikk se en irrgrønn pilletriller i form av en robot som pakket medisiner til hele verden.

Bedriften, som eksporterer til hele verden og har hovedkontor i Storbritannia, står nå i fare for å bli flyttet ut av Norge. Kommunen ønsker å anlegge en park på bedriftens tomt, skriver Aftenposten.

-Hvis parkplanene realiseres, vil det bety at fabrikken må legges ned. Da er det mye mer sannsynlig at reetablering skjer et sted i utlandet enn at det skjer her, sier administrerende direktør Bjørn Fuglaas i GE Healthcare.

Politikerne tok med seg budskapet videre til sine partier.

Bygger byen

På Løren møtte vi administrerende direktør i Betonmast Selvaagbygg, Frode Antonsen. Han viste stolt fram byggeprosjekter under oppføring og ferdige prosjekter rundt Løren stasjon. Han har langt på vei dekning for å si at selskapet har bygget hele Løren-byen med hele seks byggeprosjekter på Løren.

Politikerne var opptatt av rekruttering av arbeidskraft og seriøsitet i byggebransjen. Antonsens budskap er at norske byggeplasser ville stått nesten stille uten utenlandsk arbeidskraft.

Til slutt tok bussen fra HM Kristiansens Automobilbyrå oss videre til Lena Vonka. Vonka er gründer og har startet to selskaper. Lenas helsepersonell AS er Norges eldste vikarbyrå innen utleie av helsepersonell. Bemanningsbyrået har vært i markedet i mer enn 15 år og har særlig spesialisert seg på utleie av helsesekretærer. Selskap nummer to er Cefalon som lærer opp helsesekretærer. På den måten kan Lenas Helse Personell tilby godt opplært og dyktig personell.

80.000 mennesker får jobb gjennom bemanningsbransjen hvert år. Lena Vonka er opptatt av å tilby folk med huller i CVn en jobb, men da må det ikke være krav om garantilønn mellom oppdrag.

-Det må skilles mellom innleie av vikarer og det å basere bemanningen i et selskap på innleid arbeidskraft. Lenas Helse Personell ønsker selvsagt flest mulig oppdrag og har en avtale med blant annet Helse Sør Øst. Men vi kan ikke tilby våre vikarer lønn når vi ikke får oppdrag, sier Vonka.

Vi avsluttet bedriftsbesøkene på overtid på grunn av engasjerte diskusjoner. Og hvordan det gikk med laksen? Den var ikke lenger holdbar i ni dager etter vår busstur. Men tar vi ikke helt feil, havnet laksen på middagsbordet til en av politikerne den ettermiddagen.