Sikkerhet mot terror tente bedriftene

Beredskap og sikkerhet i byen er et tema som opptar mange bedrifter. Over 200 personer kom for å lære mer.

#205

Christina Rooth er politiets kontakt mot næringslivet. Her intervjues hun av Nrk tv Fotograf: Siri Baastad

Publisert 07.12.17

Oslo og Akershus

-Hvor viktig er det med et møte om beredskap og sikkerhet?
- Mange bedrifter vil være «føre var». At mer en 200 melder seg på et møte i løpet av kort tid, viser interessen. Derfor setter vi ekstra stor pris på det viktige samarbeidet med politiet, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

-Hva ønsket man å oppnå med møtet?
-Her i dag fikk butikker, hoteller, restauranter, transportbedrifter, firmaer med kontorer i sentrum og mange andre noen nyttige leksjoner slik at de kan være bedre forberedt.

-Vi har jo vært vitne til hvordan vanlige varebiler kan brukes som våpen i byer som Stockholm, Nice og London. Vi ønsker fortsatt en åpen og tilgjengelig by hvor folk kan ferdes trygt. Samtidig må vi sørge for god framkommelighet. Næringslivet skal fortsatt kunne gjøre jobben sin, men sikkerheten kommer først.

 -Hvor godt forberedt er næringslivet på terror i Oslo?
-Det er de nok i varierende grad. Men oppmøtet her i dag viser at dette i stadig større grad er fremme i bedriftenes bevissthet. Næringslivets Sikkerhetsråd kan hjelpe bedrifter og komme med råd om beredskap for dem som trenger det.

 -Hvordan kan man være best mulig forberedt?
-Bedriftene må ha rutiner, instrukser og planer for ulike situasjoner som kan oppstå. De ansatte må ha kunnskap om evakuering. Det finnes også god teknologi for å varsle og for å stenge utganger ved terrorhandlinger. Thon, som har ansvar for flere hoteller og kjøpesentra, har blant annet en god beredskapsapp som inneholder alt om varsling og hva de ansatte skal gjøre hvis det verste skulle hende.

 -Hvilken plikt har en bedrift til å øve opp ansatte til å takle en krisesituasjon? 
Det er bedriftens ledelse som har ansvaret for de ansattes sikkerhet. De må avklare ansvar og hvem som skal gjøre hva før, under og etter en hendelse, sier Solli.

Noen tips fra Politiet:

  • Lytt til Næringslivets Sikkerhetsråd når det gjelder forebygging.
  • Det er lurt å øve på scenarier på farlige situasjoner.
  • Samarbeid er viktig i kritiske situasjoner.
  • Ring 112 (Politiet) når noe skjer. Vær mest mulig konkret om hva som skjer hvor når du ringer.
  • Ha alltid førstehjelpsutstyr tilgjengelig. 
  • Stenge døra eller ikke? Det må hver virksomhet avgjøre i den konkrete situasjonen.
  • Ofte kan Politiets råd være «hold dere i ro og trekk dere inn i butikken».