Sikkerhet på Karl Johan

Blomsterkasser og andre hindringer skal utplasseres på Karl Johan og i gater rett ved for å hindre terror ved påkjøring.

#205

Karl Johan 17. mai Foto: VisitOslo Fotograf: Tomasz Majewski

Publisert 06.11.17

Oslo og Akershus

Mandag formiddag innkalte Oslo kommune næringslivet i Oslo til hastemøte for å kunngjøre en rekke risikoreduserende tiltak som skal gjennomføres på Karl Johan og tilstøtende gater, for å forebygge bilbasert terrorisme slik vi har sett i blant annet Stockholm, Nice og London.

Hovedgrepet er å utplassere tyngre blomsterkasser, benker og betongringer med jord og planter i, hulter til bulter i gatene, skriver VG

I tillegg til tyngre blomsterkasser vil det bli benker og betongringer med jord og planter i, er ment å forebygge mot tilsiktet påkjørsel. Det vil utplasseres hindringer på Karl Johansgate samt Jernbanetorget, Lille Grensen og Arbeidergata. Utplasseringen vil foregå fortløpende de neste dagene og ukene.

Byrådet iler til med å tilføye at det ikke er noen konkrete trusler mot Oslo eller mot disse områdene. I samråd med politiet har Oslo kommune likevel konkludert med at det gjennomføres risikoreduserende tiltak i deler av sentrum. Dette er basert på PST sin oppdaterte trusselvurdering.

- Oslo skal være en trygg by. Vi kan ikke mure oss inn i frykt for terror, men vi skal forebygge. Dette er bakgrunnen for at kommunen nå gjennomfører risikoreduserende tiltak i deler av sentrum, sier Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo.

Det er Bymiljøetaten som står for den praktiske gjennomføringen av de risikoreduserende tiltakene og arbeidet begynner i løpet av de nærmeste dagene.

- Gjennom dette arbeidet må vi ivareta flere hensyn samtidig. Vi ønsker en åpen og tilgjengelig by hvor folk kan ferdes trygt. Samtidig må vi sørge for framkommelighet for f.eks. utrykningskjøretøy, renovasjon og varelevering. De tiltakene vi nå iverksetter balanserer disse hensynene, sier Johansen.

Johansen understreker at tiltakene skal være en integrert del av bybildet: 
- Vi ønsker ikke at Oslo sentrum skal se ut som en festning, sier Johansen.

Strengere regler for varelevering
Regiondirektør Nina Solli støtter tiltakene for å gjøre byen tryggere. Nå vil regelverk for tidspunkt for varelevering bli strengere håndhevd i tiden framover :

-Vi har hele tiden vært i dialog med byrådet om denne saken. Vi vil se an hvordan sikkerheten blir håndhevd i tiden framover. 

I dag skal varelevering i gågater skje mellom midnatt og kl.11.00, og mellom midnatt og kl. 09.00 i helgene. Oslo kommune har sendt brev til politiet, der kommunen ber om bistand til strengere håndhevelse av dette regelverket. Hensikten er å unngå at varebiler kjører inn i områder der mange ferdes, utover regulert tidsrom, eller at varebilene blir stående på tomgang uten tilsyn.

Kommunens bybetjenter vil bidra til at reglene for varelevering etterleves av sjåførene. Allerede i forrige uke startet bybetjentene dette arbeidet. I tillegg gir de anvisning til sjåførene om at motor skal være avslått og kjøretøyet låst når det forlates.

- Dette er enkle, men viktige grep. Når vi gjennomfører tiltak for å redusere risikoen må det være klokt utformet. Næringslivet skal fortsatt kunne gjøre jobben sin, men sikkerheten kommer først. Arbeidsgruppen jeg har satt ned for å se videre på permanent sikring av byrom, vil ha tett dialog med berørte aktører fremover. Vår viktigste oppgave er å sørge for at folk vet de er trygge når de ferdes i byen vår, avslutter Johansen.

Spørsmål fra næringslivet kan rettes til Joakim Hjertum, som er seksjonssjef for Veiseksjonen. Han har telefonnummer 94877828