Søker Norges beste løsninger for bærekraftig mat

Local EAT Award jakter Norges beste løsninger for sunnere og mer bærekraftig mat. Fem regionale vinnere går til finalen i Stockholm 27. mai. Vinneren drar hjem med 100 000 kroner.

Publisert 01.04.14

Oslo og Akershus

Local EAT Award er en del av initiativet EAT Stockholm Food Forum, som samler globale ledere innen akademia, politikk og næringsliv for å diskutere veier til en sunnere og mer bærekraftig matindustri. I Norge arrangeres Local EAT Award i samarbeid med NHO og Nordic Choice Hotels. I tillegg til pengepremien på 100 000 kroner får vinneren et mentormøte med Petter Stordalen.

 Lokale helter

- Nordic Choice serverer mat til over 20 000 gjester hver dag, og vi har selv erfart at det er utfordrende å finne bærekraftige løsninger. En mer bærekraftig matindustri fordrer at vi tenker nytt i alle ledd av matvarekjeden. Og der spiller næringslivet en avgjørende rolle. Det er mange gode initiativ som skjer lokalt i Norge, og de må løftes frem. Derfor skal vi lete over hele landet, sier Petter A. Stordalen, eier og styreleder i Nordic Choice Hotels.

Hensikten med prisen er å fremme lokale bedrifter og ildsjeler som arbeider med sunne, bærekraftige og lønnsomme prosjekter, tjenester eller initiativ. I både Norge og Sverige skal det kåres fem finalekandidater. Regionsfinalene i Norge avholdes i Stavanger, Kristiansand, Trondheim, Tromsø og Asker i månedsskiftet april-mai. Søkere fra hele landet er velkomne til å delta, og vil automatisk sone til nærmeste regionale kåring.

- Vi ønsker kandidater som representerer hele verdikjeden – fra produksjon av selve matvaren til distribusjon eller gjenvinning. Søkerne kan være alt fra enkeltpersoner med et spennende lokalt initiativ knyttet til sunn og bærekraftig mat, eller lokale bedrifter som har utviklet et mer bærekraftig produkt eller tjeneste, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Globalt problem, lokale løsninger

EAT har som mål å skape en arena der bedrifter, akademia og politikere kan diskutere utfordringer og løsninger knyttet til dette temaet. Innovasjon i næringslivet er nøkkelen til å utvikle de gode, praktiske løsningene på viktige samfunnsproblemer.

 -EAT-prosjektet adresserer en av vår tids store utfordringer; nemlig hvordan skaffe verdens befolkning sunn mat som er fremstilt på en bærekraftig og miljømessig god måte. Det ønsker NHO å bidra til, sier Petter Brubakk, direktør for næringspolitikk.

 I de lokale juryene sitter NHOs regiondirektør, en utvalgt hotelldirektør fra Nordic Choice Hotels og Petter Stordalen. Alle de norske regionvinnerne får reise til Stockholm og delta på EAT-konferansen. Der vil de få mulighet til å knytte kontakter blant de viktigste nøkkelpersonene i bransjen fra både inn- og utland, samt ta med seg verdifull input fra selve konferansen.  

De som ønsker å delta kan enkelt søke på Local EAT Awards ved å fylle ut det nedlastbare søknadskjemaet på www.eatforum.org. Her kan du også lese mer om kriteriene for deltagelse og hvor de regionale kåringene avholdes.

LOCAL EAT AWARD:

Presenting partner: NORDIC CHOICE HOTELS

Local EAT Partners: NHO

EAT main partner: BAMA, REMA 1000, OATLY og ANTONIA AX:SON JOHNSON FOUNDATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

FAKTA OM EAT STOCKHOLM FOOD FORUM

Hva er EAT?

  • EAT samler internasjonale ledere innen politikk, næringsliv og akademia for å diskutere veier til en sunn og bærekraftig matindustri.
  • Målet med EAT er å      enes om løsninger som baserer seg på forskning, får støttet av politikere og som er kommersielt levedyktige og gjennomførbare for næringslivet.
  • Den første EAT-konferansen arrangeres 26-27.mai 2014 på Clarion Hotel Sign i Stockholm.
  • Professor Johan Rockström, direktør for Stockholm Resilience Centre, leder EAT Advisory Board, et råd som består av noen av verdens fremste eksperter innen sine respektive fagområder. Rådet skal kvalitetssikre EATs faglige innhold.
  • I rådet sitter blant andre Dr. Julio Frenk, rektor ved Harvard University School of Public Health og Richard Horton, sjefsredaktør for The Lancet, verdens ledende medisinske tidsskrift. Blant de norske representantene finner du blant      annet Jonas Gahr Støre og Hege Gjessing, president i Den norske  legeforening. 
  • EAT er initiert av Stordalen Foundation (http://www.stordalenfoundation.no/) og arrangeres i      samarbeid med Stockholm Resilience Centre (www.stockholmresilience.su.se).
  • Les mer på www.eatforum.org