Statsbygg og Oslo kommune inviterer til dialog

Det foregår nå en historisk stor IKT-satsing på kulturbygg i Norge; tre nye bygg: Nasjonalmuseet, Deichmanske hovedbibliotek og Munchmuseet - med total investering ca. 10 milliarder NOK frem mot 2020

Publisert 30.11.15

Oslo og Akershus

Dialogkonferansen retter oppmerksomhet til miljøaspektene ved IKT i nybygg. Mengden informasjons- og kommunikasjonsutstyr blir stadig større i moderne bygg. Et generelt større fokus på miljø og økningen av IKT-utstyr gjør at det blir et stadig viktigere å være bevisst ved anskaffelser slik at materialene som benyttes er miljøvennlige og resirkulerbare, at energiforbruket er så lavt som mulig og at komponentene har en levetid som gir et godt miljøregnskap i et livssyklus-perspektiv.

· her vil Statsbygg og Oslo kommune informere om behov, utfordringer og tanker om videre gjennomføring av prosess

·Statsbygg og Oslo kommune  ønsker å få innspill fra markedet på disse utfordringer, bl.a. gjennom etterfølgende en til en-møter

· her gis leverandørene mulighet til å påvirke / gi innspill til hva som blir viktig for å lykkes med denne anskaffelsen

Dialogkonferansen finner sted i Næringslivets Hus fredag 10. desember 0900-1200

Påmelding

Veiledende kunngjøring