Stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter

Publisert 10.04.15

Oslo og Akershus, Kompetanse og fagopplæring

30.000 kroner til nye lærebedrifter
Det utbetales stimuleringstilskudd på kr 30.000 til bedrifter i Oslo og Akershus som i 2015 tegner lærekontrakt for første gang, i fag det er behov for flere læreplasser. 

Bli lærebedrift
Ved å ta inn lærlinger, investerer bedriften i fremtiden og bidrar til å sikre tilgangen på gode fagarbeidere. Lærlingordningen omfatter mer enn de tradisjonelle industri- og håndverksfagene. Bedriften kan også ta inn lærling innen IT, design og håndverk, medier og kommunikasjon, helse- og oppvekstfag og service og samferdsel.

Tilskudd til lærebedrifter
Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune, Avdeling for fagopplæring, avgjør hvilke behov for læreplasser som foreligger. Stimuleringstilskuddet er et engangsbeløp som eventuelt kommer i tillegg til det månedlige tilskuddet til lærebedrifter – se satser under.