Større andel elever søker yrkesfag i Akershus

Da søknadsfristen gikk ut 1. mars var det 23 518 søkere til videregående skoler i Akershus. Andelen som søker yrkesfag er økt noe.

#205

Elektriker Fotograf: iStockPhoto

Publisert 13.03.17

Oslo og Akershus, Kompetanse og fagopplæring

Det er dessuten 1629 søkere til læreplass i bedrift, som er en økning på 53 søkere.

Det er fortsatt flest søkere til studiespesialisering i Akershus. Hele 3840 elever søker dette. Dette er en liten økning. Samtidig er det en nedgang i søkningen til medie- og idrettsfag. Denne tendensen ser man også i Oslo. Av yrkesfagene er det størst søkning til helse- og oppvekstfag og elektro.

Det er fortsatt flest som søker yrkesfag på Romerike og færrest i Asker og Bærum. I Asker og Bærum er det bare to av ti som søker seg til yrkesfag. På Romerike søker fire av ti seg til yrkesfag. Også her er elektro og helse- og oppvekstfag mest populært.

Mer informasjon om søkertallene i Akershus finner du her