Større arbeidsmarked med fremtidens kollektivløsninger

I fremtiden vil vi få økt mobilitet på tvers av hele regionen, ikke bare inn til sentrum. På den måten vil flere kunne reise kollektivt og bedriftene kan rekruttere fra ett større område.

Publisert 14.08.15

Oslo og Akershus

Ruter, Jernbaneverket og Statens Vegvesen har presenterte hovedplanene for fremtidig kollektivnett i Oslo og Akershus. Det legges opp til nye trikk-, bane- og toglinjer med flere tunneler gjennom sentrum. For å få til ett attraktiv tilbud skal frekvenser økes og det skal sørges for enkle omstigninger mellom ulike kollektivtjenester. Den endelige rapporten, kalt KVU Oslo-navet, kommer først i september.

En viktig forutsetning er at passasjergrunnlaget skal avgjøre hvor det lønner seg å bygge ut kollektivtilbud og øke frekvenser. Budskapet fra Ruter, Jernbaneverket og Statens Vegvesen er; bygg tett rundt kollektivknutepunkt.

Fornebubanen og ny t-banetunnel gjennom Oslo haster mest. Statsminister Erna Solberg har lovet 50% statlig finansiering av de store kollektivinvesteringene i byene, men etterlyser også en sammenhengene byplanlegging.  

NHO Oslo og Akershus har lenge tatt til orde for å fortette rundt de store kollektivknytepunktene i regionen. Det største hinderet for sammenhengende byplanlegging er at planmyndigheten er fordelt på 23 kommuner i Oslo og Akershus. En kommunereform som gir 4 kommuner rundt Oslo  vil gjøre det enklere å konsentrere byutviklingen rundt de store byene og tettstederne i tillegg til å redusere planleggingstid.