Stortinget tok ansvar for arbeidsplasser og klima

Rundt 80 prosent av Norges eksport går til EU. – Stortingets ja til Acer styrker EØS-avtalen, og dermed norsk næringsliv og norske arbeidsplasser, sier NHOs regiondirektør Nina Solli.

Stortinget

Stortinget Fotograf: Stortinget

Publisert 23.03.18

Oslo og Akershus

Torsdag sa Stortinget ja til EUs 3. energimarkedspakke og reguleringsorganet Acer. Stortingsflertallet tok dermed ansvar for å sikre norsk eksport og sikre norske arbeidsplasser. Flertallet tok også ansvar for Parisavtalen og de klimautfordringer verden sliter med.

-De fleste skjønner at vi ikke kan få kontroll på utslippene uten den samarbeidsavtalen som energipakken og Acer representerer, sier Solli.

Norge er en energistormakt i europeisk sammenheng. Energisektoren – i vid forstand – står for en vesentlig del av arbeidsplassene og størstedelen av Norges handelseksport. Dette er også et viktig grunnlag for vekst og utvikling i mange lokalsamfunn. Energisektoren skaper også ringvirkninger for annen eksportrettet næringsvirksomhet.

- EØS-avtalen har tjent Norge og norsk næringsliv godt i snart 25 år. Den har gitt små og store bedrifter tilgang til EUs marked på de samme vilkår som våre europeiske konkurrenter, sier Solli.

Det var mange bedriftsledere som fryktet at Stortinget skulle si nei, da et nei til tredje energimarkedspakke og Acer kunne sette EØS-avtalen i spill. Det ville i så fall skape betydelig usikkerhet for norske bedrifter og arbeidsplasser langt utover de som berøres av selve saken.

- På vegne av medlemsbedriftene våre har vi kjempet for at Stortinget ikke måtte skaper ytterligere usikkerhet om markedsutsiktene for næringslivet i en tid som preges av store og krevende omstillinger. Norge er et lite land med åpen økonomi og stor eksport. Vi er dermed mer avhengig av handel og samarbeid enn de fleste. Derfor var det veldig viktig at Stortinget landet der det gjorde, sier Solli.

EØS-avtalen gir den nødvendige forutsigbarheten et utadvendt næringsliv trenger. Derfor skrev også 80 små og store bedrifter fra ulike deler av landet under et opprop til stortingspolitikerne, der de klart og tydelig sa JA til EØS-avtalen, JA til europeisk energisamarbeid og JA til klimadugnaden.

- Å stoppe internasjonal handel ville naturligvis ikke vært et alternativ. Det er vi heldigvis enige om alle sammen. Internasjonal handel gir oss som forbrukere den friheten vi ønsker, det gir oss som bedrifter den konkurransen vi trenger for å bli bedre, og det gir oss som nasjon en fortsatt sterk økonomi, sier Solli.