Styrk Alnabruterminalen

- Godset må fram og folk må på jobb, sa regiondirektør Nina Solli da transportører, fagforeninger, aktører fra Jernbaneverket og politikere møttes for å diskutere Alnabruterminalen

Foto: Per Dagfinn Wolden, Moderne Transport.

Publisert 02.09.15

Oslo og Akershus, Samferdsel

En oppgradering av Alnabruterminalen sto på dagsordenen til LO og NHO da de inviterte sentrale politikere i Oslo og Akershus til besøk på terminalen. Transportører og fagorganiserte sto side om side og ønsket 25 politikere velkommen. 

Alnabruterminalen tar opp stor plass der den ligger midt i Groruddalen. Bare til spedisjonsbedriftene Schenker, Post Nord, Bring sogner det 3000 arbeidsplasser. Mange av disse bor også i Groruddalen. 

- Noen partier snakker hele tiden snakke om å flytte terminalen vekk fra Groruddalen. Det er ingen god løsning for miljøet, for bedriftene og heller ikke for Groruddalen. Det vil føre til økt biltrafikk, sa regiondirektør Nina Solli. 

Politikerne fikk se byggeplassen der Posten og Bring samler alle terminalfunksjoner for Oslo-området i nytt logistikksenter på Alnabru. De fikk også se PostNords anlegg for håndtering av pakker og gods. 

Mer gods på bane
-Alnabru jernbaneterminal sikrer stor jernbaneandel for godstransport i hele landet

Det viktigste og mest miljøvennlige kollektivtrafikk knutepunkt for godstransport for Oslo og Østlandet. Hvis Alnabru ikke settes i stand, øker biltrafikken, sier Jon Austrheim fra Schenker som representerte NHO Logistikk og Transport på bussturen. 

Men SSBs siste tall viser at jernbanen tapte markedsandeler mot vei også i 2014. Markeds- og kommunikasjonsdirektør Ole Hagen i PostNord karakteriserer seg selv som en irritert togentusiast. 

-Vi ønsker å sende 85 % av alle tonnkilometer med tog. Som de andre transportørene ønsker vi å være miljøvennlige, men jernbanen blir for lite forutsigbar, dessverre.
Jernbaneverket fortalte om flaskehalsene som hindret godset.

Naboen
-I dag er det er for mye tungtrafikk i det jeg vil kalle rene boliggater her på Alna. Det er derfor gledelig at bystyret nå har kommet med en egen tungtrafikkplan for hele Groruddalen, sier leder for bydelsutvalget i bydel Alna, Knut Røli (Ap). Han har terminalen som nabo og til tross for støy og stor trafikk ønsker han ikke å flytte terminalen, slik Venstre har tatt til orde for.