Ta opp din hjertesak med en politiker

Til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg. Hvem som blir valgt kan få betydning for deg og din bedrift.

Publisert 07.05.15

Oslo og Akershus

 NHO Oslo og Akershus ønsker at næringslivet skal bli hørt midt i en travel valgkamp.

-          Næringslivet er opptatt av et bedre næringsklima i kommunene. Vi vil ha større og mer profesjonelle kommuner slik at næringsliv og innbyggere ikke trenger å tenke på kommunegrenser. Det er også naturlig at Oslo og Akershus samarbeider mer og bedre enn de gjør i dag, sier Solli.

Hovedstadsregionen vokser hurtig. Kunnskapsbedriftene i vår region trenger høyt utdannet arbeidskraft. Det er også viktig at flere ungdommer velger yrkesfag. Det er mange temaer å ta opp med politikerne:

-          Vi trenger gode og effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner som gjør det enkelt for folk å bo, pendle og jobbe. Kollektivløsningene må bli bedre og det må bygges ut langs kollektivknutepunktene. Det må også bli enklere å komme seg fram for næringstransport i Oslo-regionen, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus, Nina Solli.

Har du som bedriftsleder en hjertesak du ønsker å ta opp med en politiker? Nå har du sjansen. Torsdag 28. mai arrangeres det speed-date mellom politikere og næringsliv. Dette er din anledning til å snakke med ordfører, ordførerkandidater, byråder og fylkestingspolitikere.

Meld deg på arrangementet her: