Tar parkering- og transportproblemer på alvor

-Vi jobber kontinuerlig med fremkommelighet i Oslo kommune. Politikerne synes kanskje vi er masete. Men det er ikke holdbart når medlemmer mottar parkeringsbøter for titusenvis av kroner når de bare vil gjøre jobben sin.

#205

Både parkering og bomtakster byr på problemer for medlemsbedrifter i Oslo. Fotograf: Siri Baastad

Publisert 19.12.17

Oslo og Akershus

-NHO Oslo og Akershus har fått en rekke henvendelser om parkeringsproblemer og fremkommelighet i Oslo sentrum. Vi tar enhver henvendelse fra medlemmene på alvor. Vi tar saken deres videre opp med både byrådet og byråkratene som jobber for dem. Gi oss tilbakemelding hvordan dette rammer bedrift her, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

En historie er medlemsbedriften der de ansatte jobber skift og derfor trenger parkeringsplasser til de ansatte på natten i områder med beboerparkering. Da er det vanskelig at reglene for beboerparkering sier at virksomheten må også være registrert som eier av bilen.

En annen historie var en håndverker som brukte rundt 20 minutter på å finne parkeringsplass hver gang han skulle besøke en kunde. Denne tiden kan han ikke belaste kunden. Han har 12.000 kroner i parkeringsbøter så langt fordi det er umulig å finne steder å parkere.

-Begge disse historiene tar vi opp med Oslo kommune. Vi har fått gjennomslag for at det skal være avsatte plasser for næringsparkering, men vi har påpekt at de er for få, og at de må spres mer utover. Vi ber også om lengre parkeringstid for næringsaktører.

-Vi hadde en spørreundersøkelse om dette for ett år siden, nå sender vi ut en ny spørreundersøkelse for å kartlegge problemene. Vi lanserer også en lukket FB gruppe for medlemmer i løpet av kort tid der vi vil høre medlemmenes historier og bringe disse videre, hvis de gir oss lov til det, sier Solli.

Bomtakster
-Vi er også i dialog med kommunen om lavutslippssonen. Her har vi arrangert møter med politikere på bedrift, og vi har vært i flere medier sammen med NHO Logistikk og Transport. Vi mener at politikken med lavutslippssoner rammer transportørene. Vi er for rushtidsavgift for privatbiler da vi mener at den gir bedre fremkommelighet for næringstransport. Det er nå 7% reduksjon av trafikkmengden i Oslo, sier Solli.

Miljøet møter seg selv i døra

- Når det gjelder den såkalte beredskapstaksten, som skulle innføres på dager med spesielt høyt skadelig utslipp, så påpekte vi at det er en mangel på logikk når alle biler – også de som ikke forurenser – skulle ilegges denne avgiften. Der fikk vi gjennomslag.

-Det er ikke sikkert bedriftene ser det i det daglige, men jeg tror nok enkelte politikere i Oslo kommune synes vi er et gnagsår. Det bryr vi ikke oss noe om, vi vet dette er viktig for medlemmene sier Solli.