Tenk nytt om rekruttering

Mange mennesker har av ulike grunner havnet utenfor arbeidslivet. Ringer i Vannet forsøker å koble mennesker uten jobb og NHO-bedrifter med rekrutteringsbehov i tråd med IA – avtalens intensjon.

Publisert 24.11.15

Oslo og Akershus, Ringer i vannet

Royal Renhold er en bedrift i på Ekeberg som har tradisjon med å være inkluderende. De har mottatt arbeidskraft gjennom Ringer i vannet. Royal Renhold har ansatt to kandidater fra Karea-Varbas. Begge har blitt renholdsmedarbeidere på Oslo City. Bedriften er veldig fornøyd med personene de har ansatt. De har vist høy motivasjon, stå-på-vilje og god kompetanse.

-At så mange mennesker som mulig får sjansen til å bidra med det de er og det de kan, er bra for den enkelte og for fellesskapet, sier regiondirektør Nina Solli.  Hvis derimot mange faller utenfor arbeidslivet, kan det ha alvorlige konsekvenser både for de som står uten jobb, og for samfunnet. Flyktningsituasjonen øker utfordringen med utenforskapet og behovet for å finne gode løsninger for å inkludere bedre. Flere blir sluset inn på helserelaterte ytelser i NAV når den egentlige utfordringen er at de ikke får seg en jobb som passer kompetansen de har. 

-NHOs Ringer i Vannet-prosjekt er en av løsningene. Fra attføringsbedrifter har flere enn 800 mennesker fått jobb i NHOs medlemsbedrifter hittil i år. Dette er en rekrutteringsstrategi skreddersydd for næringslivet, sier Solli.

Mens man før lette etter jobber som passet litt til personen, søker man nå etter personer som passer helt til jobben. Ringer i Vannet garanterer oppfølging av NHO - bedriften før,- under og etter at bedriften har tatt inn relevant kompetanse. Dette er en form for skreddersøm som passer næringslivet godt.

Potensialet er stort. Potensialet for å gjøre samfunnets utgifter til inntekter krever at mange jobber sammen. Bedriftsledere i det private næringsliv og offentlige arbeidsgivere må i langt større grad enn i dag våge å satse på mennesker som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Vi som arbeidstakere må ta imot nye kolleger på en fordomsfri måte, og hver og en av oss må se på arbeidslivet som et gode og en verdi. Arbeidslivet bør oftere brukes som et virkemiddel for bedre helse enn sykemelding og fravær. Siden Ringer i Vannet startet i 2013, har NHO samlet om lag 3000 suksesshistorier som bekrefter dette. Renholderne, som nå jobber på Oslo City, er bare to av disse eksemplene.

-Dette handler om å skape et mer åpent og inkluderende arbeidsliv. Her har næringslivet en viktig jobb å gjøre – arbeidslivet må åpnes opp. De bedriftene som kan, bør prøve å endre dette mønsteret. Se etter Ringer i Vannet! oppfordrer Solli.