Tett på lærlingene og medlems-bedriftene

Lærlingekompaniets filosofi er å være den beste lærebedriften i Oslo og Akershus.

Lærlingekompaniet fikk årets fagopplæringspris i Oslo kommune

Lærlingekompaniet fikk årets fagopplæringspris i Oslo kommune Fotograf: Oslo kommune

Publisert 06.12.16

Oslo og Akershus, Kompetanse og utdanning, Kompetanse og fagopplæring

Nylig fikk Lærlingekompaniet Oslo kommunes Fagopplæringspris 2016.

-Vi i Lærlingekompaniet jobber daglig med lærlinger i fagene kokk, institusjonskokk, servitør, baker, konditor, reiseliv og resepsjon. Vi har 240 lærlinger fordelt på 142 medlemsbedrifter. Våre lærlinger er etterspurte og får jobb etter ferdig opplæring, sier daglig leder Laila M. Berge i Lærlingekompaniet.

Juryen i Oslo kommune sier om Lærlingekompaniet: "Lærlingekompaniet er et opplæringskontor – som gjør en forskjell, en bedrift med høy kvalitet i det arbeidet som nedlegges. De er aktive på alle de arenaene som er naturlige for de syv fagene opplærings-kontoret har lærlinger i. De arrangerer og deltar i skolekonkurranser og har gode sosiale tiltak for lærlingene sine".

"Det virker på juryen som Lærlingekompaniet strekker seg litt lenger for sine lærlinger enn det som er normalen og det er liten tvil om at Lærlinge-kompaniet er profesjonelle og utviklingsorienterte i sitt arbeid".

"Juryen mener at Lærlingekompaniet gjør en formidabel jobb med å rekruttere og beholde lærlinger, særlig innenfor fagområder som kokkfaget og servitørfaget, som det i de senere årene har vært vanskeligere å rekruttere til.
Med bakgrunn i opplærings-kontorets engasjement for lærlinger og for utdanning av unge mennesker generelt, mener juryen at Lærlinge-kompaniet er en verdig vinner av årets fagopplæringspris."

Lærlingekompaniet ble startet i 1987. Opplæringskontoret for Hotell og restaurantfag ble etablert for å hjelpe små og mellomstore bedrifter med oppfølging og rekruttering av lærlinger i kokk og servitørfaget. Lærlingekompaniet har siden 1987 utdannet mere enn 2000 fagarbeidere.

-Lærlingekompaniet har siden 1987 erfaring i å få ungdom til å lykkes. Bransjen kan bekrefte vår suksess. 99 prosent av våre lærlinger fullfører fagopplæringen med bestått fag/svenneprøve på normert tid, som er fire år. Dette er vi veldig stolt av, sier Berge.

Hun tror suksessen skyldes tett oppfølging av hver enkelt.

-Vi følger lærlingene våre tett med kurs, prosjektoppgaver og vi bygger nettverk. Dette gjør vi gjennom kurs, prosjektoppgaver og lærlingemiddager. Vi sørger for at lærlingene får den opplæringen de har krav på og at alle lover og regler blir fulgt, sier Berge.

Lærlingekompaniet har eget kurskjøkken og restaurant i sine lokaler i Vika i Oslo. Alle lærlinger i kokk- og servitørfaget gjennomfører fagprøven sin her. Baker, konditor, institusjonskokk og reiseliv/resepsjonslærlingene gjennomfører sin fag/ svenneprøve i bedrift.