Tett på medlemmene

-Å kjenne bedriftene gir oss god innsikt i bedriftenes hverdag og vi får mange forslag til saker som vi kan bringe videre til NHO og til politikerne, sier regiondirektør Nina Solli.

#205

Bedriftsbesøk hos Østlandets Blad, regiondirektør Nina Solli og redaktør Martin Gray Fotograf: Siri Baastad

Publisert 11.07.17

Oslo og Akershus

-Regionkontorets viktigste oppgave er å sørge for politisk gjennomslag i saker som er viktige for bedriftene, og vi skal sørge for flere og mer fornøyde medlemmer. Begge deler er avhengig av at vi har god kontakt med bedriftene, sier Solli.

Vi i NHO Oslo og Akershus har daglig kontakt med medlemmene. Hittil i år har en håndfull medarbeidere på regionkontoret besøkt 60 medlemsbedrifter i Oslo og Akershus.

Vi vet at bedriftshistoriene er det som skal til for å endre politikernes syn. I høst besøkte vi over 70 bedrifter i Oslo. Da hadde vi mange eksempler å slå i bordet med overfor Oslo kommune, og vi fikk dermed endret en del av planene med hvordan bilfri by skulle innføres. Nå håper vi innføringen av bilfri by skal gå greiere, etter mange forsalg fra næringslivet i byen.

-Hver eneste uke besøker vi minimum fire bedrifter. Det gjør jobben svært inspirerende, sier regiondirektøren.

-Agendaen på bedriftsbesøkene er åpen. Vi ønsker å bli kjent med bedriften, og hvordan det er å drive virksomhet i regionen vår. Vi spør om bedriften har noe de ønsker å ta opp, og vi orienterer om medlemsfordelene. Vi ser at flere benytter møteplassene våre etter at vi har besøkt bedriften og blitt kjent med dem, sier Solli.

-Holdningen vår er at vi er til for bedriftene. Uten jevnlig kontakt med bedriftene får vi ikke gjort jobben vår godt nok. Da blir vi fort byråkratisk eller virkelighetsfjern. Det kan i hvert fall ingen si om regionkontoret i Oslo og Akershus!