Ti grep mot svart arbeid

Samarbeid mot svart økonomi har utarbeidet ti gode råd for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner.

#205

Kontant oppgjør er ikke alltid et godt tegn #120 Fotograf: Clare Jortveit

Publisert 13.02.17

Oslo og Akershus

Hva bør kommuner og fylkeskommuner gjøre for å hindre at useriøse aktører får kontrakter? Hva bør de gjøre for å følge opp anskaffelser? Noen av svarene finnes i Samarbeid mot svart økonomis "10 strategiske grep". Grepene skal gjøre det enklere å hindre at useriøse aktører får kontrakter med offentlig sektor.

-Offentlig sektor må stille høye krav til leverandører og underleverandører. Dersom noe er for billig å være sant, så er det ofte det, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

BNL har også lagd en veileder for valg av seriøse bedrifter. Den inneholder detaljerte sjekklister for alt fra bedriftssjekk til inngåelse av kontrakt og videre oppfølging av denne. Målet er at bedriftene gjennom gode valg skal hindre at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i kontraktskjedene.

NHO Service har vært en pådriver for et register over godkjente renholdsbedrifter. Registeret "Handle hvitt" er det også mulig å bruke for å hindre svart arbeid.

Samarbeid mot svart økonomi består av KS, NHO, Unio YS, LO og Skatteetaten. Samarbeidet er organisert regionalt. I SMSØ i Oslo og Akershus sitter Siri Baastad på vegne av NHO Oslo og Akershus.