Tre fylker, 13 bedrifter og en minister

Bedriftene i Oslo Akershus og Østfold møtte opp da samferdselsministeren ønsket innspill til Nasjonal Transportplan.

Ole Hagen fra PostNord og NHO Logistikk og Transport ønsket samferdselsministeren velkommen til Alnabru

Publisert 19.04.16

Oslo og Akershus

-NHO ønsket å holde møtet på Alnabruterminalen for å synliggjøre at godsterminalen er navet i all godstransport i Norge. Terminalen trenger betydelig oppgradering. Gods er en viktig del av norsk konkurransekraft, sa regiondirektør i NHO Oslo, Akershus og Østfold, Nina Solli.

-Varene herfra skal videre til hele landet. Det betyr at det som er bra for Oslo og for godsterminalen er bra for folk i Stavanger og Trøndelag også sa Ole Hagen fra NHO Logistikk og Transport da han inviterte til PostNord på Alnabru.

Minister, bedrifter og samferdselsbyråkrater fikk se hvordan kranene jobbet med godset på utsiden av møterommet.

Solvik-Olsen la fram transportetatenes utkast til ny nasjonal transportplan i korte trekk. Planen skal først vedtas i 2017 og nå er ministeren på en innspillsrunde landet rundt. NHOs regionkontorer bidrar med å samle bedrifter for å komme med innspill.

Styreleder for NHO Oslo og Akershus og administrerende direktør i IFE, Nils Morten Huseby la vekt på at det er i hovedstadsområdet at det bor flest folk og at det derfor er her man får mest igjen for samferdselsinvesteringene.

-Framkommelighet er et problem for godstrafikken, for håndverkere og for arbeidsreisende. Mange bedrifter får ikke tak i den kompetansen de trenger på grunn av dårlig framkommelighet. Dette er tapt verdiskapning, sa han

Huseby la også vekt på viktigheten av E18 Vestkorridoren: Det blir fortsatt kø, kork og kaos hvis denne ikke bygges ut, sa han.

Administrerende direktør i Norgesbuss og nestleder i styret for NHO Transport var opptatt av framkommelighet for bussen.

-Bussen bruker lengre tid enn for ti år siden. Vi ønsker høyere hastighet, flere avganger og bedre punktlighet. I dag kjører bussen i 18 kilometer i timen i Oslo Sentrum. Vi trenger gjennomgående kollektivfelt og langt bedre veikapasitet, sa Atle Rønning.

LOs Erik Hagen var mest opptatt av bedre og mer utbygging av jernbane og av å få mer gods over på bane. Norges Blindeforbund var opptatt av universell utforming og av utrop av buss-, tog- og t-baneruter, ikke bare digitale tavler som synshemmede ikke får sett.

Flere store bedrifter som Posten/Bring, Tine og Nexans kom også med nyttige innspill til ministeren.