Tre grep for å få flyktninger raskt i jobb

-Vi foreslår tre grep for å få flyktninger raskere i jobb eller utdanning. Et av grepene er språkopplæring kombinert med arbeid, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus

#205

Nina Solli Foto: Moment Studio Fotograf: Moment Studio

Publisert 19.01.17

Oslo og Akershus

-De to andre grepene er bruk av private gjennom anbud eller dialog, samt måling av resultater kombinert med utvikling av en god metodikk for å få flykninger ut i arbeid.

Solli mener at offentlig og privat sektor sammen kan løse mange av de utfordringene som kommer med mange nyankomne flyktninger.

-Se på Asker kommune: Asker kommune har to mottak i kommunen og har høy kompetanse innen bosetting og integrering av flyktninger. Kommunen kan vise til gode resultater. 74 prosent av de flyktningene kommunen bosetter kom i arbeid eller utdanning viser tall fra 2014. Den enkelte flyktning kommer i utdanning eller arbeid i løpet av 18 måneder, opplyser kommunen. Asker har jobbet godt sammen med private bedrifter og NAV for å få dette til.

Solli mener alle gode krefter må bidra. Både kommunen og NAV har sitt å bidra med, men det aller viktigste er jobb eller utdanning.

-Flyktningene er en ressurs. Mange av dem skal jobbe i private bedrifter. Derfor ønsker vi i næringslivet innflytelse på hvordan integreringsarbeidet skal skje. Den beste og mest effektive norskopplæringen og den lettest tilgjengelige kunnskapen om hvordan vi har det her i Norge, vil tilflyte flyktningene gjennom det daglige møtet med norske kolleger på en arbeidsplass. Her kan næringslivet bidra gjennom å tilby praksisplasser og jobber, sier Solli.

Mange av NHOs medlemsbedrifter er svært inkluderende. En spørreundersøkelse TNS Gallup gjorde for NHO i 2016 viser at halvparten av NHOs medlemsbedrifter er villige til å engasjere personer som har vanskeligheter med å komme inn i arbeidsmarkedet. Noen eksempler på bedrifter som er gode på integrering i Oslo og Akershus er ISS, NOKAS, Radisson Alna og Radisson Fornebu.