Tunnelene gjennom Oslo kommer for sent

Det skapes barrierer i arbeidsmarkedet når toget stopper på Oslo S fremfor å bringe arbeidstakere sømløst på tvers av regionen.

Publisert 23.11.15

Oslo og Akershus, Samferdsel

Næringslivet er avhengig av et stort arbeidsmarked for å kunne rekruttere nødvendig spisskompetanse. Et velutbygd kollektivnett er i denne sammenheng helt avgjørende.  NHO Oslo og Akershus mener at de planlagte tog- og t-banetunnelene kommer for sent, med den befolkningsveksten vi opplever kommer behovene til å melde seg raskere enn kapasiteten kan utvides. -Trengsel i kollektivtilbudet kan bidra til at flere velger privatbil, det er jo ikke hensikten her, sier regiondirektør Nina Solli.

Kontakt oss

Jeanette Rønsen

Næringspolitisk rådgiver

NHO Oslo og Akershus

jeanette.ronsen@nho.no
Telefon
97647511