Tunnelstenging krever nye tiltak

Ti tuneller i Oslo-området skal stenges de nærmeste årene. NHO Oslo og Akershus mener dette krever strakstiltak for bedre framkommelighet.

Publisert 13.05.15

Oslo og Akershus

Smestadtunellen og Granfosstunellen på ring 3 reduseres allerede nå i sommer. Dette vil ramme trafikken på ring 3 og kapasiteten vil til tider bli halvert, melder Statens Vegvesen.

-Det må påregnes store køer fra mai, og næringstrafikken vil bli rammet. Transporten til næringslivet må prioriteres. Alternative omkjøringstraseer bør vurderes for godstransporten, sier regiondirektør Nina Solli i  NHO Oslo og Akershus .

Dyre forsinkelser
NHO Logistikk og Transport har beregnet at en vesentlig del av distribusjonsbilene som henter og leverer gods i Oslo og Akershus forsinkes rundt en time daglig når en både regner med stopp og forsinkelser på veien samt ventetid på logistikksentre og terminaler. Dette må antas å være et nøkternt anslag.

En antatt økning på 30 minutters ventetid som følge av halvering av kapasiteten på ring 3 i halvannet år antas å kunne bli økt kostnad på 700 millioner kroner.

-Det er viktig at det utformes omfattende informasjonskampanjer fra myndighetenes side. Næringslivets transporter må prioriteres. Alternative omkjøringstraseer må lages for godstransporten. Midlertidig suspensjon av el-bilers frie rett til å kjøre i kollektivfelt på berørte strekninger for å sikre tilstrekkelig plass til økt satsing på busstrafikk, sier Nina Solli.

Fra bil til kollektivreiser
Det er foreløpig ikke avtalt noe med Ruter eller NSB om økning av rutekapasiten i kollektivtrafikken.

-Det bør vurderes å etablere midlertidige park&ride-plasser med tilhørende skytteltrafikk på Hvam eller Olavsgaard når det gjelder E6 nordfra, det samme i Asker når det gjelder E18 vestfra og for Oppegård eller Ås på E6 sørfra. Kjøp av månedskort hos Ruter kan gi gratis parkering på disse midlertidige innfartsparkeringene