Uforutsigbar skatt på næringseiendom i Oslo

Byrådet i Oslo skal øke boligskatten fra 2 til 3 promille. Samtidig får også næringsbygg, verk og bruk en boligskatt. NHO Oslo og Akershus reagerer på framgangsmåten.

#205

Nina Solli Foto: Moment Studio Fotograf: Moment Studio

Publisert 20.02.17

Oslo og Akershus

-Jeg har truffet flere bedriftseiere som reagerer på den nye skatten. De reagerer først og fremst på måten dette gjennomføres på. Dette er hastverksarbeid på grensen til det uforsvarlige, sier regiondirektør Nina Solli.

-Takstmenn får betalt for å taksere per enhet. Det betyr at enkelte har opplevd en takstmann som kun ser på eiendommen fra utsiden og bruker under ti minutter på en takst som skal stå i ti år. Det er useriøst!

NHO Oslo og Akershus har bedt om møte med byråden om taksering og innføring av eiendomsskatt på verk og bruk. Vi har ikke fått noe svar fra byrådet på denne henvendelsen.

-Det hersker stor forvirring blant bedriftene. Dette er på grensen til uforsvarlige. Særlig for bedrifter som skal skatte av produksjonsmidlene. Dette er en håndtering som kan skremme investeringer bort fra Oslo. Oslo kommune må ha en attraktiv næringspolitikk. Vi trenger et variert arbeidsliv i hovedstaden, sier Solli.

Bedriftene i Oslo får skattekrav på til sammen 741 millioner kroner, det oppgir byrådet selv.

– NHO Oslo og Akershus mener byrådet først må avklare virkningene på bedriftene og arbeidsplassene. Å påføre bedrifter en betydelig skatteøkning i krevende økonomiske tider, er dårlig timing, sier Solli.