Uheldig utsettelse av Intercity-utbyggingen

Intercitytriangelet binder Østlandsregionen sammen til ett felles bo- og arbeidsmarked. NHO Oslo og Akershus mener Jernbanedirektoratets utsettelser er svært uheldig og at utbygging må gå som planlagt i NTP.

Nina Solli

Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus Fotograf: Moment studio

Publisert 11.04.18

Oslo og Akershus

For regionens næringsliv vil Intercity-utbyggingen redusere transportkostnadene og øke konkurransekraften. For å sikre bedriftenes konkurransekraft er det viktig at de får tilgang på relevant kompetanse. I dag sier 6 av 10 bedrifter på Østlandet at de ikke får tak i den kompetansen de har behov for. Bedre fremkommelighet på Østlandsområdet vil kunne bedre flyten av kompetent arbeidskraft. 

- For bedriftene i regionen er forutsigbarhet avgjørende. Endringer og utsettelser må ikke være normen. Utbygging av hele Intercitymå gå somplanlagt med klare årstall for realisering, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus.  

For næringslivet er det viktig at Jernbanedirektoratet står ved forpliktelsene lagt til grunn av et samlet Storting ved behandlingen av NTP. Utsettelsene direktoratet nå foreslår er ikke bra for næringslivet og fremtidig fremkommelighet, og det skaper unødig uforutsigbarhet.   

 - Vi mener at samferdselspolitikken i enda større grad må prioritere næringslivets behov ved planlegging og gjennomføring. Bedriftene står for verdiskapningen og god infrastruktur er kritisk for å lykkes, sier Solli.  

Vi har forståelse for kapasitetsproblemer, men mener dette er forhold som burde være hensyntatt i forberedelsene til NTP, avslutter Solli.   

Kontakt oss

Benedicte Røer

Politisk rådgiver

NHO Oslo og Akershus

benedicte.roer@nho.no
Mobil
45251822