Utelivsbransjen bidrar til et tryggere Oslo

Utelivsbransjens gode samarbeid med politiet de siste årene gir klare resultater. Nye tall viser at overskjenking på Oslos utesteder er redusert med 17%, og at det er en stor nedgang i alvorlige voldsepisoder.

Publisert 04.11.14

Oslo og Akershus, Reiseliv

. -Jeg synes det er flott å se at målrettet samarbeid mellom politiet og utelivsbransjen gjennom flere år gir tydelige resultater. Ved å bruke seriøse utelivsaktører som en ressurs og samarbeidspartner, står samfunnet sterkere i kampen mot kriminalitet og vold, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus.

Oslo kommunes prosjekt Sammen lager vi utelivet tryggere (SALUTT) er et samarbeid mellom politiet, Oslo kommune og aktører i utelivsbransjen. Målet er å redusere og forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, samt å gi en økt trygghetsfølelse til Oslos befolkning.

Overskjenking redusert med 17 prosentpoeng
En ny rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser at overskjenking er redusert med 17 prosentpoeng i SALUTT-området, som konsentrerer seg om del av Oslo sentrum med store utfordringer når det gjelder vold og ordensforstyrrelser.

 Videre viser tall fra politiet en nedgang i registrerte voldsepisoder i Oslo sentrum med 26 prosentpoeng fra 2012 til 2013. Den største nedgangen i alvorlige voldsepisoder har skjedd natt til lørdag og natt til søndag, med en reduksjon på hele 35 prosent.

Proffere bransje
Prosjektet er bygget på en dialogbasert tilnærming til utestedene som innebærer raske og konstruktive tilbakemeldinger. Slik kan kommunen og skjenkestedene bli medspillere i stedet for motspillere i arbeidet med å redusere overskjenking og rusrelatert vold.

Prosjektet ble opprettet som en pilot i november 2011, og har hittil konsentrert seg om områdene rundt Rådhus-kvartalet i Oslo sentrum. For mer informasjon om SALUTT: http://www.salutt.oslo.kommune.no/