Utfordringene er regionale og koster flesk

Oslo og Akershus i en og samme region ville løst mange utfordringer som nå dukker opp. E18 vil ta lengre tid og bli dyrere. Fornebubanen drar ut i tid. Dette kunne vi unngått, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

#205

Regiondirektør Nina Solli på E18 ved Høvik Fotograf: Siri Baastad

Publisert 24.01.17

Samferdsel, Oslo og Akershus

Hun mener regjeringen og Stortinget gjerne må se på NHOs organisering i hovedstadsområdet når de skal avgjøre det nye regionkartet: Vi velger struktur ut i fra hva som er best for næringslivet, sier Solli

-Utfordringene er regionale. Mer enn 100 000 mennesker pendler inn fra Akershus til sine arbeidsplasser i Oslo hver dag, ifølge Statistisk sentralbyrå. Oslo og Akershus er et tett sammenvevd bo- og arbeidsmarked, derfor kan det også være samme region, mener Solli.

Denne uka har vi sett to eksempler på problemer som kunne vært løst på en bedre måte dersom vi hadde hatt en hovedstadsregion som inkluderte både Oslo og Akershus, mener Solli. I går skrev Aftenposten om at Fornebubanen blir ytterligere utsatt på grunn av forsinkende krav fra plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. I dag kom det fram at E18 blir langt dyrere på grunn av trinnvis utbygging. Det siste skyldes at Akershus- og Oslopolitikerne ikke ble enige om mer enn første trinn av E18-utbyggingen under reforhandlingene av Oslopakke 3.

- Fornebubanen er viktig for næringslivet og alle som bor og arbeider på Fornebu. Fram til banen blir ferdig er alternativet for mange bilen. Det er unødvendig og forurensende. Når det gjelder E18 blir veien forsinket, 200 millioner kroner dyrere og i mellomtiden byr det på store miljøutfordringer. Vi har også analyser som viser at køen på E18 koster næringslivet 1 milliard kroner i året, sier Solli

-At viktige samferdselsprosjekter blir forsinket og dermed også blir langt dyrere fordi Oslo og Akershus ikke kan samarbeide, svekker våre bedrifters konkurranseevne. Slik kan vi ikke ha det! sier Solli.