Utlysning av midler til EU-nettverk

Forskningsrådet har i høst lyst ut midler til etablering av EU-nettverk for å bidra til å øke den norske deltakelsen i Horisont 2020.

Publisert 03.11.14

Oslo og Akershus

Forskningsrådet satser på å tildele midler til fire EU-nettverk før årsskiftet.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Det har vært stor interesse for å etablere slike nettverk og Forskningsrådet lyser derfor ut nye to millioner kroner med frist 11. februar 2015. Mer informasjon om programmene det er mulig å søke midler til dersom du skal etablere et forsknings- eller innovasjonsprosjekt, søknadsfrister og annen informasjon dette finner du på Forskingsrådets egne hjemmesider.