Valg 2017: Hva blir viktigst?

Hvilke saker vil avgjøre høstens valg? Hva kommer politikerne til å snakke om? Hva er velgerne opptatt av og vil næringslivets saker prege valgkampen?

Stortinget

Stortinget Fotograf: Stortinget

Publisert 05.04.17

Oslo og Akershus

Bedriftene er opptatt av å skape flere jobber. Det er nødvendig med flere i arbeid for å få en bærekraftig velferdsstat. Er arbeidslivet slik vi ønsker det? Mange faller utenfor.

Og er arbeidslivet slik vi vil ha det? Medlemsbedrifter møter konkurranse fra useriøse aktører som ikke følger regelverket. Hva kan vi gjøre med det?

Kompetanse til arbeidslivet kommer også høyt på prioriteringslisten når vi spør bedriftene om hva som er viktig. Ungdom velger ikke den utdanningen arbeidslivet har bruk for: Hvordan få flere til å ta fagbrev? Eller studere realfag?

Gode veier og enklere jobbreiser kollektivt opptar mange – vil dette bli tema i valgkampen?

Avdelingsdirektør for myndighetskontakt i NHO Gjermund Løyning vil dra de store linjene for oss på dette frokostmøtet i forkant av årsmøtet i NHO Oslo og Akershus.