Valg 2017: Jobber for gjennomslag

Nå er det valgkamp, men NHO Oslo og Akershus jobber systematisk med å få gjennomslag for viktige saker året rundt. Jevnlig kontakt med stortingskandidatene er en del av dette arbeidet.

#205

Administrerende direktør i Betonmast Selvaagbygg viser fram byggeprosjekter på Løren til Kari Elisabeth Kaski (SV) og Astrid Nøklebye Heiberg (H) Fotograf: Siri Baastad

Publisert 29.06.17

Oslo og Akershus

-Flere jobber er det viktigste valgkampbudskapet til NHO. Det er det nok ikke mange politikere som er uenig i. Derfor er vi opptatt av å synliggjøre hvordan vi mener det kan skapes flere jobber. Det gjør vi blant annet gjennom å arrangerer jevnlige møter med politikerne, sier regiondirektør Nina Solli.

-Gå for Næringslivet er en slik arena. Det har vi arrangert tre ganger så langt. Konseptet er en politikere og to næringslivsleder på tur i Frognerparken. Bedriftene får snakke om det de har på hjertet og politikerne oppfatter det som nyttige skritt i parken.

NHO Oslo og Akershus har også vært på Stortinget for å snakke med Akershusbenken om jobbskaping. Bedriftene Kolonial.no, Digiplex og IFE deltok i møtet med politikerne. Tema da var skatt på verk og bruk, rammebetingelser for gründerbedrifter og veien fra forskning til kommersialisering.

Selskapsreiser
-Vi i NHO Oslo og Akershus tar også med oss politikere til bedriftene for at de skal bli bedre kjent med næringslivet og lære mer om viktige rammevilkår for å lykkes, sier Solli.

I mai var vi på selskapsreise i Oslo til bedriftene Keep-it Technologies AS, GE Healthcare, Lenas helsepersonell og Betonmast Selvaagbyggs byggeplasser på Løren. I august skal på selskapsreise i Akershus. Her er allerede ti politikere påmeldt – politikere fra alle partier. Da går turen til Kolonial.no, Institutt for Energiteknikk og Seby Entreprenør på Romerike.

-Til høsten vil vi også følge opp at andre viktige rammebetingelser kommer på plass i regjeringserklæringen når det som blir det politiske flertallet skal danne regjering etter valget. Viktige stikkord her er et seriøst og inkluderende arbeidsliv, oppfylling av Nasjonal Transportplan, en forutsigbar skatt- og avgiftspolitikk og tilgang til riktig kompetanse, sier Solli.