Valget er avgjort – hva betyr det for bedriftene?

-Den viktigste saken nå og i årene fremover blir hvordan politikerne skal legge til rette for flere jobber og flere i jobb, sier regiondirektør Nina Solli.

#205

Oslos stortingsrepresentanter 2017 - ved noen av dem (illustrasjon) Fotograf: Siri Baastad

Publisert 12.09.17

Oslo og Akershus

NHO samarbeider med politikerne uansett hvem som sitter i regjering. Denne gangen var det de borgerlige partiene som fikk flertall.

- Gratulerer til hver nye representant på Stortinget. Dere har en viktig jobb foran dere. Vi kommer til å ta kontakt med samtlige representanter for Oslo og Akershus om våre saker, sier Solli.

Dette er de nyvalgte fra Oslo og Akershus 

- Gratulerer med valgseieren til Erna Solberg og co. Vi har samarbeidet godt i fire år og ser frem til å fortsette det samarbeidet. Regjeringen har ført landet gjennom krevende tider på en god måte, og vi ser at det går bedre for norske bedrifter. Med fornyet tillit er det en del utfordringer Norge står overfor jeg nå håper vi kan ta tak i.

-Den viktigste saken nå og i årene fremover blir hvordan politikerne skal legge til rette for flere jobber og flere i jobb. Vi forventer at politikerne tar Perspektivmeldingen innover seg og står for en ansvarlig pengebruk de neste årene, sier Solli.

Mange av medlemmene lurer kanskje på hvordan det går med regionreformen – blir det noe av Region Viken? Og blir det endrede rammevilkår for bemanningsbransjen? Vil private som driver med velferd få bedre kår de neste fire årene? Alt dette vil du få svar på på vårt frokostmøte om valget den 20. september. 

- Vi må nå klimamålene. Da trenger vi et CO2-fond for næringslivet. Vi må ha et skattesystem som gjør at det lønner seg å investere i bedrifter og arbeidsplasser fremfor bolig og forbruk, sier Solli.

Hun har flere prioriterte saker som hun ønsker å ta opp med representantene:

• Offentlig sektor må effektiviseres.
• EØS-avtalen må ligge fast.
• Vi må inkludere flere i jobb
• Viktig med riktig kompetanse til bedriftene
• Gjennomfør prioriteringene i Nasjonal Transportplan
• Intensiver arbeidet med et mer seriøst arbeidsliv
• Mindre byråkrati og forutsigbare rammebetingelser