Vår medlemsundersøkelse

Vi oppfordrer dere som har mottatt vår medlemsundersøkelse til å svare på denne. Undersøkelsen gir oss verdifulle tilbakemeldinger.

Publisert 18.12.15

Oslo og Akershus

Medlemsundersøkelsen omfatter den servicen vi yter og jobben vi gjør hver dag for medlemsbedriftene. Vi ønsker også å få tilbakemelding på våre medlemsfordeler.