Vei, jernbane og fortsatt EØS-avtale

Her er de seks sakene som står øverst på næringslivets ønskeliste i vår region.

#205

Det er valg 11. september Fotograf: Ingvild E. Stehl

Publisert 07.09.17

Oslo og Akershus

1. Flere jobber. Folk i jobb betaler for alle godene i felleskapet som en god skole, en verdig eldreomsorg, bedre veier og et gratis helsevesen. Men disse jobbene blir ikke vedtatt i kommunestyrer eller på Stortinget. De skapes av lokale bedrifter, av dyktige gründere og av hardtarbeidende kvinner og menn over hele landet.

2. Tilgang til riktig kompetanse. Det er mangel på faglært arbeidskraft i Oslo og Akershus. Tilgang på fagarbeidere med riktig kompetanse er derfor også svært viktig. Utdanningene må være bedre tilpasset næringslivets behov.

3. Gjennomføring av Nasjonal Transportplan. Varer og tjenester må nå kundene. I dag opplever mange bedrifter at transporten deres blir stående fast i kø fremfor å skape verdier. For at bedriftene skal lykkes i å ansette flere, må det satses på vei og bane.

4. Et seriøst og organisert arbeidsliv. For at bedriftene skal kunne satse videre og skape nye arbeidsplasser, er det viktig at useriøse aktører lukes ut. Det er umulig å være seriøs bedrift og konkurrere mot andre som ikke følger lover og regler. Derfor trenger vi en skikkelig satsing mot arbeidslivskriminalitet.

5. Forutsigbarhet. Det må være attraktivt å drive bedrift i Norge. Forutsigbare rammebetingelser er viktig for å satse og for å starte opp ny virksomhet. Det betyr blant annet en forutsigbar skatt- og avgiftspolitikk. Vår økonomi er helt avhengig av handel og full tilgang på EUs indre marked. EØS-avtalen er svært viktig for bedriftene.

6. De beste leverandørene må velges, uansett eier. Private har mye å bidra med!