Velferdsteknologi vekket begeistring

-Det er markedet som kjenner fremtidens løsninger på velferdsteknologi, sa regiondirektør Nina Solli. - Og Oslo kommune skal gå foran og være en krevende kunde på vegne av Oslos eldre, lovet byrådsleder Raymond Johansen.

Publisert 11.02.16

Oslo og Akershus

Vel 80 deltakere hadde funnet veien til NHO Oslo Akershus årskonferanse der temaet var velferdsteknologi. Bedriftene dominerte blant de frammøtte. Spennet varierte mellom store bedrifter som Microsoft til mindre tjenesteleverandører.

Eldrebølgen er ennå ikke kommet for fullt, men teknologien kan hjelpe kommunene langt på vei i å håndtere denne. Teknologien skal gjøre hverdagen enklere for brukere, ansatte og pårørende. Den kan ikke erstatte de varme hendene.

Seniorrådgiver i KS Une Tangen kunne vise til mange gode innovasjonsprosjekter der kommunene etterspør den nyeste teknologien innenfor trygghetsskapende teknologi og lokaliseringsteknologi.

-Målet til nasjonalt program for velferdsteknologi er at velferdsteknologien skal være en integrert del av helse- og omsorgstjenestene innen 2020. Mange kommuner gjør en anskaffelse i disse dager. Leverandørutviklingsprogrammet gjør at disse kan lære av hverandre istedenfor å gå opp nye spor hver gang, sier Tangen.

Bedriften Sensio leverer mye av teknologien som trengs. De arbeidet først med smarthusteknologi, men så fant de et nytt marked i velferdsteknologi. I dag samarbeider de blant annet med Fredrikstad kommune om teknologi til seniorboliger, helsehus og sykehjem. -Det er viktig at kommuner som skal utruste sykehjem ikke ser på samme kravspesifikasjon som for to år siden. Da får man gårsdagens teknologi, sier prosjektleder Catrine Paulsen i Sensio.

Byrådsleder Raymond Johansen skal levere på valgløfter om en bedre eldreomsorg. Han var opptatt av at det betydde at flere skal få hjelp i eget hjem. Allerede i dag har Oslo kommune 4000 demente hjemmeboende eldre.

-Oslo ønsker å være en spydspiss i eldreomsorgen. Vi ønsker å utvikle ny teknologi i samarbeid med brukerne, sa han.

Johansen overrasket nok mest forsamlingen da han han utbrøt følgende:

-Det vi ikke mangler er penger! Jeg vil bruke 420 millioner kroner til velferdsteknologi de neste fire årene bare i Oslo.