Velg yrkesfag!

6 av 10 bedrifter i Akershus har behov for folk med yrkesfaglig videregående opplæring.

menneske

Også byggebransjen melder om stort behov for kompetanse Fotograf: Charlotte Lindquister

Publisert 28.08.17

Oslo og Akershus

Bygg- og anleggsfag, teknikk og industriell produksjon og elektrofag og er de yrkesfaglige utdanningene det er størst behov for de neste fem årene i vår region. Det viser NHOs Kompetansebarometer som ble offentliggjort i dag.

-SSB mener vi vil mangle vil mangle inntil 90.000 fagarbeidere i 2035. Det er altfor få som velger yrkesfag i Oslo og Akershus. Skal fortsatt ungdommers utdanningsvalg få trumfe bedriftenes behov for arbeidskraft? spør regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

-Det beste rådet jeg kan gi ungdom er å velge yrkesfag. Dersom du velger yrkesfag, vil du få deg jobb. Med fagbrev i hånda kan du jobbe med et håndverk, starte egen bedrift eller du kan velge å bygge på utdanningen etter hvert og bli ingeniør, og da har du uansett et yrke å falle tilbake på. Etterspørselen etter fagbrev gjelder uavhengig av digitalisering og automatisering, sier Solli.

Hun mener det må bli mer attraktivt å velge yrkesfag. Dette kan gjøres ved å oppdatere skolenes utstyrspark, ved å skaffe flere læreplasser i offentlig og privat sektor og ved å sørge for at læreplanene er oppdaterte og relevante. Økt lærlingtilskudd kan lokke flere bedrifter til å ta inn lærlinger.

Ingeniører

I Oslo er etterspørselen etter kompetanse litt annerledes enn i Akershus. Det er også her behov for yrkesfag, men nesten halvparten av bedriftene i Oslo oppgir at de at de vil ha større behov for personer med ingeniør- og teknisk utdanning som følge av digitalisering og automatisering.

-NHO er særlig opptatt av å rekruttere flere unge tekniske fag. Ingeniørtypene som flest bedrifter har behov for i Oslo og Akershus er data-, bygg- og elektrofag. Det blir et større behov for ingeniører og tekniske fag ved digitalisering og automatisering. Nesten halvparten av bedriftene oppgir at de at de vil ha større behov for personer med ingeniør- og teknisk utdanning som følge av digitalisering og automatisering, sier Solli .

Mismatch

Seks av ti NHO-bedrifter i Oslo og Akershus sier de har et udekket kompetansebehov. Det er fortsatt er en mismatch mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Norge. På landsbasis svarer fire av ti bedrifter med et udekket kompetansebehov at de har tapt kunder eller markedsandeler fordi de ikke får tak i riktig kompetanse.

-Når flere bedrifter melder om økt behov for kompetanse kan det ha sammenheng med at flere bransjer opplever vekst og lysere utsikter etter de første effektene av oljeprisfallet i 2014. Økningene i kompetansebehov ser ut til å følge konjunkturendringene, sier Solli.
Hun er bekymret for at vi har et utdanningssystem som ikke leverer godt nok den kompetansen arbeidslivet trenger:

- Det er problematisk. Vi er avhengig av et tettere samspill mellom utdanningssystemet og næringslivet. NHO er opptatt av at ungdom må få god informasjon om hvilken kompetanse ulike deler av næringslivet har behov for. Det tror jeg ikke alltid er tilfelle, sier hun.

Digitalisering

To av tre av bedrifter har digitalisert og automatisert eller planlegger å digitalisere eller automatisere de neste fem årene. Bedriftene har ulik motivasjon for digitalisering eller automatisering i bedriften. Den hyppigste årsaken flest oppgir, er at de ønsker å forbedre kvaliteten i varer og tjenester. (Nasjonale tall)

-Fire av ti bedrifter i Oslo sier de vil ha mindre behov for folk med kun fullført grunnskoleutdanning og 34 prosent sier de vil ha mindre behov for dem med kun fullført videregående studieforberedende i de neste fem årene som en følge av digitalisering og automatisering. Arbeidslivet stiller stadig større krav til kompetanse. Jobber som ikke krever utdanning blir færre. Kompetanse og utdanning vil være nøkkelen for å få jobb i fremtidens arbeidsliv, avslutter Solli.