Vi jobber daglig med inkludering

Det finnes mange rause og inkluderende ledere i Oslo og Akershus

#205

Regiondirektør Nina Solli Fotograf: Moment Studio

Publisert 07.10.16

Oslo og Akershus

Ringer i vannet er NHOs rekrutteringsstrategi for å hjelpe mennesker som av ulike årsaker har falt ut av arbeidslivet, tilbake i jobb. Bedriftenes kompetansebehov kartlegges, så finner vi riktig person til jobben ved hjelp av en attføringsbedrift. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får på denne måten en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid i en NHO-bedrift.

Budstikka fortalte nylig om Jan Terje Lynne fra Hosle som fikk en ny sjanse på Radisson Blu Hotell på Fornebu. Jobben, der han arbeider med vedlikehold av bygg og grøntanlegg på hotellet, ga ham tilbake lysten til å leve. Nå gleder han seg til hver dag på jobb. Resepsjonist May Skjørsæter fra Rykkinn fortalte en lignende historie.

En fersk undersøkelse som NHO har gjort blant sine medlemsbedrifter viser at halvparten av bedriftene i Akershus er villige til å engasjere personer som har vanskeligheter med å komme inn i arbeidsmarkedet. I Asker og Bærum har vi avtaler med 18 bedrifter. I tillegg kommer 27 konsernavtaler – med bedrifter som har kontorer flere steder.

Høyres Bente Stein Mathiesen sparker altså inn åpne dører når hun i Budstikka 5. oktober oppfordrer NHO til å arbeide med inkludering og til å få fram kandidater til den rauseste sjefen i Asker og Bærum. Gjennom IA-rådet i Oslo og Akershus har vi gitt vår fulle støtte til denne kampanjen, som er et godt tiltak. Det er lagt opp til at de ansatte nominerer sine ledere. Derfor bør oppfordringen absolutt også gå til arbeidstakerorganisasjonene. Rause ledere finnes det mange av i NHOs medlemsbedrifter!