Vi trenger flinke fagfolk

Yrkesvalget nærmer seg, og nå står mange tusen unge foran et svært viktig valg i livet. 1.mars må 10.klassingene ha bestemt seg for hvilken videregående skole de vil søke.

- VISER VEI: Selv om de er svært delaktige i barnas yrkesvalg er seks av ti foreldre ikke klar over at det finnes mer enn 150 yrker å velge mellom ved å ta yrkesfag. Servitør Thora Karen Knutsdottir under Yrkes-EM i Frankrike 2014. Foto: WorldSkills Norway

Publisert 24.02.15

Oslo og Akershus, Kompetanse og fagopplæring

Mange rådfører seg med sine foreldre, men vet de nok til å gi gode råd? Regiondirektør i NHO Oslo og Akershus, Nina Solli har delt sine betraktninger i Romerikes Blad 24. februar 2015:
Foreldrenes utdanning og yrkeserfaring spiller i stor grad inn når ungdom skal velge utdanning. Det viser hvor viktig det er at foreldre og foresatte gir gode råd, basert på innsikt og fakta.
Hvor godt kjenner foreldrene mulighetene i yrkesfag? Selv om de er svært delaktige i barnas yrkesvalg, er seks av ti foreldre ikke klar over at det finnes mer enn 150 yrker å velge mellom ved å ta yrkesfag.  Dette viser en fersk undersøkelse fra NHO. Når vi vet at to av tre foreldre med barn i ungdomsskolen opplever at barna vektlegger deres råd, er grunnlaget for rådene de gir avgjørende.
Les også: 10 grunner til å velge yrkesfag

Velger nye veier
I det siste har vi sett unge velge andre utdanningsløp enn omgivelsene har forventet. Det er spennende når noen går nye veier. Lysten til å bruke interesser og evner kan gi nye retninger.
En som valgte tømrer fremfor shipping  forteller at han liker å skape ting og opplever spennende dager med ulik læring og erfaring. Han angrer ikke og får gode tilbakemeldinger fra kompisene.

Åpner mange muligheter
Yrkesfag åpner langt flere mulighet enn det stenger. Det er store muligheter for jobb og utvikling. Det er stor etterspørsel etter dyktige fagarbeidere. Å kunne et fag og gjerne plusse på med mesterbrevutdanning er et godt utgangspunkt for å etablere egen bedrift. Noen tar fagskole og går inn i prosjektlederroller. Les også: Fra fagbrev til ingeniør

Fagbrev er også god inngang til studier
Vil man studere, er det lett å bygge på med studiespesialisering eller følge yrkesveiløp til ingeniørutdannelse. Mange høyskoler og noen universiteter tar opp studenter med fag-/svennebrev, blant annet i naturbruk, tekniske og ingeniørfaglige studier. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus kan ingeniørutdanning gjennomføres over tre år inkludert to sommerterminer, om man har generell studiekompetanse uten nødvendig matematikk og/eller fysikk. Med fagbrev får man gjerne erfaring som gir dypere innsikt i hvordan ting fungerer i praksis. Det vil man ha stor nytte av. Ingeniører som har tatt fagbrev først  er spesielt attraktive i arbeidsmarkedet.

Så feil kan man ta
Mange foreldre uten egen yrkesfaglig bakgrunn tenker kanskje at yrkesfag ikke fører noe steds hen. Så feil kan man ta! En far sier «Det er viktig at døtrene mine trives, men også velger noe det er penger i. Egentlig skulle jeg vel ønske at en av dem ble håndverker. Landet kan ikke ha bare akademikere». Vi trenger mange talentfulle i yrkesfag, og det vil ta ingeniøren mange år å «ta igjen» tapt inntekt, sammenlignet med faglærte.

NHO arbeider med å synliggjøre faglærtes muligheter og betingelser. Mange lærlinger har kommet til gode lærebedrifter og fått en sterk opplevelse av å utdanne seg til fagarbeider.
Les også: NHO jobber for flere læreplasser

Se også: Jenny Skavlan tester yrkesfag