Videre dialog om fremkommelighet

I 2017 er det i Oslo kommune gjennomført flere endringer som påvirker fremkommeligheten i byen. Dette påvirker bedriftenes hverdag.

#205

Bedriftene reagerer på de økte bomtakstene Fotograf: Aksel Jermstad

Publisert 25.01.18

Oslo og Akershus

Derfor gjennomførte vi  i NHO Oslo og Akershus en undersøkelse for å kartlegge medlemmenes utfordringer

Undersøkelsen viser blant annet at åtte av ti mener at de nye takstene i bomringen påvirker det daglige virket i bedriften deres negativ måte. Det er mange andre spennende funn i undersøkelsen som vi lover å dele i tiden framover.

NHO Oslo og Akershus har fått mange tilbakemeldinger fra frustrerte bedriftsledere om hvordan situasjonen i byen er blitt. Vi har tatt mange av medlemmenes historier videre med rette etater og politikere.

I januar gjennomførte vi også en ny undersøkelse blant alle våre medlemmer for å få vite mer om hvordan situasjonen er for varelevering og -mottak, hvordan parkeringssituasjonen er og hvordan de tidsdifferensierte takstene i bomringen påvirker hverdagen.

Vi har fått 202 svar, noe som gir oss mange gode og relevante eksempler. Vi bruker dette i møte med politikere og andre myndigheter, for å jobbe for gode løsninger for medlemmene våre. Vi skal blant annet presentere funnene i undersøkelsen for næringsbyråden og miljø- og samferdselsbyråden i Oslo.

De av dere som ikke benyttet anledningen til å svare på undersøkelsen kan komme med innspill i vår Facebook-gruppe «Bedre fremkommelighet i Oslo».

Les mer om hva vi har gjort så langt når det gjelder trafikk og parkering i Oslo