Viktig å ikke bremse flytrafikken

-Forslagene fra KrF og Venstre om å øke CO2-avgiftene på flytrafikk kan sette flyruter i fare. Gardermoen flyplass er en viktig motor for vekst i vår region. Vi trenger ikke å sette bremsene på i flytrafikken i nedgangstider, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

Publisert 10.11.15

Oslo og Akershus

Aktiviteten på flyplassen skaper ringvirkninger langt utenfor flyplassen og Romerike. Folk fra hele Østlandet jobber på Gardermoen. Færre flyruter betyr arbeid til færre. Det er derfor NHO Oslo Akershus mener at avgifter som kan føre til mindre lufttrafikk, er en dårlig ide.

-Avgifter på flygninger i Norge og resten av Europa har null klimaeffekt, men setter flyruter i distriktene i fare. Jeg stoler på at regjeringspartiene setter en stopper for denne symbolpolitikken, sier Solli.

KrF har foreslått å øke CO2-avgiften til 150 øre per literen på flygninger i Norge. Venstre vil ha en gjennomgående CO2-avgft på 500 kroner tonn CO2.

I 2013 var CO2-avgiften for innenlands flytrafikk 43 øre literen flybensin, i 2015 er den 105 øre literen. Nye avgiftsøkninger vil ramme flyselskapenes lønnsomhet og kunne gå utover de minst lønnsomme rutene.

Luftfarten er den eneste delen av transportbransjen som er omfattet av kvotehandel. Ekstratiltak for å kutte utslipp i Norge vil bli møtt med økte utslipp hos andre aktører.

- Partiene på Stortinget bør nå vente på anbefalingene fra Grønn skattekommisjon, som skal legge frem sitt forslag til virkemidler i klimapolitikken innen 1. desember i år, sier Solli.