Viktig budsjett for vekst

NHO Oslo og Akershus er svært fornøyd med at regjeringens budsjettavtale slår fast at maskinskatten skal fjernes.

#205

Regiondirektør Nina Solli Fotograf: Moment Studio

Publisert 23.11.17

Oslo og Akershus

– Det viktigste for Norge framover er å skape flere arbeidsplasser – det er nødvendig for å sikre velferden. Å fjerne maskinskatten er et av mange svar på denne utfordringen, sier Nina Solli regiondirektør i NHO Oslo og Akershus.

Hun mener denne uforutsigbare skatten er et hinder for nyetableringer og en stor ulempe for etablerte bedrifter. Kommunene Skedsmo, Fet, Nes, Sørum, Nittedal, Nesodden, Ås, Vestby, Lørenskog og Oslo har denne typen skatt.

– Dette er en sak som er viktig for videre vekst og næringsutvikling på Romerike, og NHO Oslo og Akershus har i flere sammenhenger tatt til orde for at denne skatten må fjernes. Det er svært gledelig at de fire partiene har blitt enige om å fjerne maskinskatten og prioritere norske arbeidsplasser, sier Solli.

Eiendomsskatt på verk og bruk skal gradvis fjernes.
– Nå vil både investorer og etablerte bedrifter på Romerike kunne glede seg over at den uforutsigbare maskinskatten gradvis forsvinner, sier Solli.

Solli mener NHO også har fått gjennomslag for sin gründerpolitikk: Gründere får en bedre opsjonsbeskatning i 2018, ved at maksimal opsjonsfordel økes fra 30 000 til 500 000 kroner. Dette har vært viktig for flere av våre gründere. Når de starter opp kan de kanskje ikke tilby optimal lønn, de ønsker da å tilby medeierskap istedenfor. Nå er det åpnet for dette, avslutter Solli.

– På den negative siden reagerer jeg på at reiselivets tydelige advarsler mot økt moms har ikke blitt tatt til følge. Reiseliv er svært konkurranseutsatt. Vi tror heller ikke økt sukkeravgift er veien å gå, sier Solli.