Vil du bidra til mer byliv i sentrum?

Da kan du søke om redusert leie av kommunal gategrunn. Det er ikke for sent å søke for sommeren 2018!

#205

Bilfritt byliv Fotograf: Ingvild E. Stehl

Publisert 14.06.18

Oslo og Akershus

Oslo kommune inviterer aktører til å bidra til et økt byliv i sentrum. Derfor lanserer kommunen nå en prøveordning der man kan forhandle med kommunen om redusert leie av kommunal gategrunn.

Ordningen vil gjelde for Bilfritt byliv-området der vi nå blant annet har fjernet parkeringsplasser og endret kjøremønster. Vi vil gjerne få forslag som kan bidra til å øke bylivet. Dette kan f.eks. være kunstinstallasjoner, aktiviteter i gata knyttet til uteserveringer, eller korte arrangementer. Det kan inngås alt fra kortvarige til flerårige kontrakter.

Ta kontakt med Bymiljøetaten for å få vurdert om ditt tiltak kan få redusert leie! Tiltak som går inn under denne prøveordningen vil få en rask saksbehandling. Det er ikke for sent å søke for sommersesongen 2018.

Send e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no
Merk henvendelsen “Bilfritt byliv – Arrangement og utleie”