Vil du gå på grønn løper?

Vi ruller ut den grønne løperen på Majorstua på onsdag morgen. Det er fortsatt plass til deg.

#205

Grønn løper for det grønne skiftet Fotograf: Ingvild Eriksen

Publisert 13.02.17

Oslo og Akershus

Intet grønt skifte med rød bunnlinje. Vår årskonferanse handler om  hvordan næringslivet i Oslo og Akershus bidrar og kan bidra til det grønne skriftet. Her er noen av bedriftene:

Det kan skapes 75.000 nye grønne jobber innen 2025. Boston Consulting Group (BCG) har snakket med 43 sentrale næringslivsledere som igjen har kommet opp med 6 gode råd.

Visste du at bygg står for cirka 40 prosent av verdens energiforbruk? Entra har som målsetning å være miljøledende i bransjen og bidra til å redusere bransjens miljøbelastning.

NGI, eller Norges Geotekniske Institutt, jobber for å forbedre design og teknologi for vindmøller til havs. Det gjelder å lage så sterke vindturbiner at de tåler storm og bølger i 25 år, og så billige at de kan erstatte mest mulig av fossil energi fra kull, olje og gass.

I en fersk IFE-rapport, «Norske markedsmuligheter i de globale, fornybare verdikjedene», viser Ife hvordan samspillet mellom forskere, industri, myndigheter og forbrukere kan generere muligheter til å redusere klimautslipp.
Nils Morten Huseby kommer på NHO Oslo og Akershus årskonferanse.

Meld deg på her