Vil ha mer til lærlinger

Økningen i lærlingtilskudd er ikke nok.

Publisert 07.10.15

Oslo og Akershus, Kompetanse og fagopplæring

-Regjeringen øker lærlingtilskuddet, med 2500 kroner per lærlingeplass. Det er bra lærlingtilskuddet øker, men økningen burde vært større – den dekker ikke gapet på om lag 15 000 kroner mellom det en skoleplass og en læreplass koster. For å få flere læreplasser, må vi redusere dette gapet, sier regiondirektør Nina Solli.

Solli er godt tilfreds med forskningsbudsjettet:

- Det er lagt opp til en god vekst i forskning og innovasjon, med klar profil for næringsrettet omstilling. Det er fremtidsrettet, sier hun.