Vil ikke dele Asker med andre

-Bygging i gåavstand til kollektivknutepunkt er framtiden. Da kan vi ikke bry oss om at May Britt Andersen ikke ønsker nye naboer på Landåsjordene i Asker. Det er verken miljøvennlig eller bærekraftig.

Publisert 07.04.16

Oslo og Akershus

Det skriver regiondirektør Nina Solli i et innlegg i Budstikka i dag.

- Osloregionen er den raskest voksende regionen i Europa. Få steder i Europa vil derfor vokse så mye som Asker i årene framover – i prosent.  Da må vi bygge høyere, tettere og ved kollektivknutepunktene for å gjøre Asker mer levende og attraktivt, skriver Solli.

- Asker er allerede et regionalt knutepunkt i sterkt vekst. Ifølge SSB vil Asker ha 80.000 innbyggere i 2040. Det vil stille store krav til gode infrastrukturløsninger og at vi utnytte disse til fulle. Vi må øke kollektivbruken, flere må bo i nærheten av kollektivknutepunkt, flere må bo nært arbeids- og studiested og vi må bygge høyere. Utbygging og fortetting i nærheten av kollektivknutepunkt må være overordnet. Det betyr at jordvern må komme i andre rekke akkurat her. I alle andre saker skal jordvernet komme først. Det betyr et styrket jordvern. NHO ønsker bygge- og delingstopp i randsonen av alle byer og tettsteder i Oslo og Akershus, slik at vi får fortettede miljøbyer.

I lørdagens Budstikka sier May Britt Andersen at hun er mot 1500 nye boliger på Landåsjordene, hvor hun selv er nærmeste nabo. Hun vil "kjempe mot til første spadestikk tas".

-NIMBY – eller "not in my backyard" er ikke en uvanlig reaksjon ved nye byggeprosjekter. At May Britt Andersen med dette kaller seg "grønn" er derimot vanskeligere å forstå, skriver Solli.

-Mange av de yngre askerbøringene har ikke råd til å bo i Asker med dagens boligpriser. Næringslivet mister med dette viktig arbeidskraft. Høyere tempo i boligbyggingen er viktig for næringslivet, for unge boligkjøpere og for innbyggerne i Asker. Prosjektet som Selvaag Bolig vil bygge på Landåsjordene vil bli attraktivt for så vel seniorer som barnefamilier fordi prisene blir overkommelige.

-Flere boliger med nærhet til Asker sentrum gjør det lettere å sykle eller gå til jobben. Samtidig skapes det mer aktivitet og økt handel. I dag kommer man seg fra Asker til Oslo på 20 minutter med hurtigtog. Det går ti tog i timen fra Asker til Oslo. Allerede nå er disse togene fulle. NSB må derfor sette inn mer materiell på denne strekningen og vi må få en ny Oslotunell.

- Askerbøringene er glade i Asker. Mange vil ha sterke følelser til både høyde, tetthet og utforming av nye byggeprosjekter. Det er viktig at vi nå åpner for nye løsninger. De som står utenfor boligmarkedet må få komme inn, bedriftene må få arbeidskraft, og tettstedet Asker må utvikle seg som en levende by mot en grønn fremtid. Da må vi bygge høyere, tettere og mer fremtidsrettet, skriver Solli