Vindmøller til havs – osloforskere har kompetansen

Vind til havs er en viktig kilde til fornybar energi. I flere land forberedes nå utbygging av hele vindparker som forankres med NGIs pioner-teknologi.

#205

Statoil har tatt endelig investeringsbeslutning om å bygge verdens første flytende vindpark: Hywind pilotpark utenfor kysten av Peterhead i Aberdeenshire, Skottland. Fotograf: Statoil

Publisert 01.02.17

Oslo og Akershus, Forskning og innovasjon, Energi og klima

NGI, eller Norges Geotekniske Institutt, jobber for å forbedre design og teknologi for vindmøller til havs. Det gjelder å lage så sterke vindturbiner at de tåler storm og bølger i 25 år, og så billige at de kan erstatte mest mulig av fossil energi fra kull, olje og gass. Kostnadene må imidlertid ned for at offshore vind skal bli konkurransedyktig.

Til havs vil det bli færre lokale konflikter og færre inngrep i naturen. Vinden på havet er også sterkere og mer stabil enn på land. Langs kysten utenfor både Danmark, England, Tyskland og Nederland finnes det nå store vindturbinparker.

Norske ingeniører har skaffet seg mye kunnskap om bygging til havs etter over 40 år med olje- og gassutbygging. Mye av denne kunnskapen er direkte overførbar til utbygging av vindenergi, men det er også behov for å utvikle av ny kunnskap. NGI, som har fundamentert norske oljeplattformer, bidrar nå ved å fundamentere vindmøller til havs.

Vil du vite mer om dette spennende feltet? Kom på vår årskonferanse og hør på direktør ved NGI, Lars Andresen.