Vis at du har lærling!

Heng opp lærlingmerke på døra! Bruk den nye merkeordningen til å synliggjøre at bedriften er en godkjent lærebedrift.

Publisert 16.10.15

Oslo og Akershus

Signaliserer kvalitet
– Dette merket gir positiv profilering av bedriften. Vi håper at det også bidrar til økt bevissthet blant forbrukere om å velge bedrifter med lærlinger, sier Eli Boran i NHO Oslo og Akershus og leder i Yrkesopplæringsnemnda i Oslo. NHO er positive til merkeordningen fra Kunnskapsdepartementet og mener den bygger opp under seriøse bedrifter. 

Bestilling av merker
Ordningen er både for frittstående lærebedrifter og bedrifter som er medlem av et opplæringskontor. For å bruke merket må bedriftene ha minst en løpende lærekontrakt. Alle landets bedrifter som har lærling har fått tilsendt lærlingmerke nå i høst. Nye lærebedrifter som har signert kontrakter med lærlinger etter 7. september 2015 kan bestille merket hos Utdanningsdirektoratet. Klikk her for mer informasjon. Neste år kommer også et merke som kan settes på biler.