Yrkesfagene vokser i Akershus

Interessen for yrkesfagene er på vei opp – også i Akershus. Det synes både på søkingen til yrkesfagene (Vg1) og på antall søkere til læreplass.

Publisert 18.03.15

Oslo og Akershus, Kompetanse og fagopplæring

Det er 290 flere søkere til læreplass i Akershus i år enn i fjor. Totalt 1.537 elever ønsker seg lærekontrakt med en bedrift. Legger vi til de 824 elevene som vil ut i lære i Oslo, er vi altså oppe i 2.361 i regionen.

Trendskifte
Søkningen til de ordinære utdanningsprogrammene på Vg1 endrer seg vanligvis lite fra år til år. Men de siste årene har det vært en markant økning i andelen som søker utdanningsprogrammet studiespesialisering. Denne trenden er nå snudd og fra i fjor til i år er andelen til dette utdanningsprogrammet redusert fra 50,7 prosent i fjor til 47,6 i år. Søkningen til medier og kommunikasjon er også redusert fra 6,6 til 5,1 prosent.

Størst økning i restaurant- og matfag
Det er utdanningsprogrammet restaurant- og matfag som har hatt den største økningen. Andelen søkere til dette utdanningsprogrammet er økt fra 2,1 til 3,5 prosent. Utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk har også hatt en gledelig økning i søkningen. Andelen søkere til dette utdanningsprogrammet er økt fra 2,5 prosent til 3,3 prosent.

Studiespesialisering
Tradisjonelt har det vært stor søkning til studiespesialisering i Asker og Bærum. Denne søkningen har i år gått ned fra 61,2 prosent til 59,3. Det er imidlertid Follo som har den største nedgangen. Her er det en nedgang fra 51,7 prosent til 47,8. På Romerike har søkningen til studiespesialisering bare gått ned fra 43,8 prosent til 40,3. Søkere til tilrettelagte tilbud, er ikke med i disse tallene.

De skolene som har flest søkere i forhold til elevplasser er Lillestrøm, Ski, Nadderud, og Mailand videregående skoler.

Les mer: